Minnet av Napoleon

Minnet av Napoleon

200 år efter Waterloo

Av Lars Bondeson

Kulturfastigheter, 16
ISBN: 9789174024388
Häftad: 90 sidor
Utgiven: 2015
Språk: swe
125 kr
Napoleon må vara omstridd, men ännu kittlar han fantasin. Utställningen på Skånelaholm inför 200-årsminnet av slaget vid Waterloo visar hans skicklighet att utnyttja konst och propaganda för att bygga legender kring den egna personen. Nederlaget vid Waterloo förändrade därvidlag ingenting. Inte heller fångenskapen på Sankt Helena.

Fil.dr Herbert Rettig, den siste privata ägaren till Skånelaholms slott, hade ett speciellt intresse för Napoleon och hans tid. I utställningen presenteras Napoleon mot bakgrund av föremål som Rettig har samlat. Ett stort antal objekt har också lånats in från svenska museer och privatpersoner. Katalogen tar upp viktiga händelser i Napoleons liv och kommenterar utförligt de utställda föremålen.

Detta häfte utgör text och bild från sommarutställningen 2015 på Skånelaholms slott i Uppland. (Vitterhetsakademiens kulturfastighet.)

Innehåll: Inledning, Napoleon som samlarintresse, Kejsardömets symboler, Napoleonporträttet – ideal och verklighet, Drömmen om Egypten, Värre än ett brott, Napoleon och kvinnorna, Kungen av Rom – Napoleons son, Waterloo, Fångenskapen, Napoleons dödsmask, Katalog, Viktiga årtal, Litteratur.