Antikvariskt arkiv

The Oriental Mounts from Birkas Garrison

The Oriental Mounts from Birkas Garrison

An expression of warrior rank and status

Av Charlotte Hedenstierna-Jonson, Lena Holmquist

HÄFTAD, 2006, ISBN 9174023586, Antikvariskt arkiv (81)

The Prehistoric Environment of Fornsigtuna

The Prehistoric Environment of Fornsigtuna

Av Thomas Hammar

HÄFTAD, 1999, ISBN 9174022946, Antikvariskt arkiv (80)

The Secrets of Ancient Corn Measures

The Secrets of Ancient Corn Measures

Hidden and Forgotten Space Geometry

Av Nils Sahlgren

HÄFTAD, 1998, ISBN 9174022857, Antikvariskt arkiv (79)

Ceramics and Clays at Ancient Högom

A ceramological study

Av Birgitta Hulthén

HÄFTAD, 1995, ISBN 9174022563, Antikvariskt arkiv (77)

Magnus Granlund

En svensk bildhuggare på 1700-talet

Av Ingrid Telhammer

HÄFTAD, 1995, ISBN 9174022555, Antikvariskt arkiv (78)

Das "Schöne Kruzifix" in Vadstena und Nussbaumholzskulpturen aus dem Deutschordensland

Av Peter Tångeberg

HÄFTAD, 1993, ISBN 917402230X, Antikvariskt arkiv (75)

127 kr

Kyrkogårdens hägn i det medeltida Sverige

Kyrkogårdens hägn i det medeltida Sverige

Om bogård, balk och stiglucka

Av Jan Johansson

HÄFTAD, 1993, ISBN 9174022148, Antikvariskt arkiv (76)

127 kr

Sejlruter i Adam af Bremens danske øverden

Av Ove Jørgensen, Tore Nyberg

HÄFTAD, 1992, ISBN 9174022237, Antikvariskt arkiv (74)

Jordan Målare : Johannes Snickares altarskåp i Östra Ryds kyrka, Uppland

Av Margareta Kempff, Inga Norrby

HÄFTAD, 1985, ISBN 9174021575, Antikvariskt arkiv (72)

Lars Snickare och S. Olofskåpet i Värmdö kyrka

Av Anne Lidén

HÄFTAD, 1984, ISBN 9174021532, Antikvariskt arkiv (71)

127 kr

Die Altarschreine von Tjällmo und Järstad

Kritische Anmerkungen zur kunsthistorischen Methodik

Av Peter Tångeberg

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020935, Antikvariskt arkiv (68)

Emaux Limousins en Suède

les châsses, les croix

Av Britt-Marie Andersson

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020730, Antikvariskt arkiv (69)

Mittelalterliche Stadtgrundrisse

Versuch einer Übersicht der Entwicklung in Deutschland und Frankreich

Av Thomas Hall

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020587, Antikvariskt arkiv (66)

The Mesolithic Stone Age of Eastern Middle Sweden

Av Stig Welinder

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020412, Antikvariskt arkiv (65)

Wielands Hort

Die sozialgeschichtliche Stellung des Schmiedes in frühen Bildprogrammen nach und vor dem Religionswechsel

Av Karl Hauck

HÄFTAD, 1977, ISBN 917402017X, Antikvariskt arkiv (64)

Strängnäs domkyrkas medeltida korskrank

Av Aron Andersson

HÄFTAD, 1976, ISBN 9174020129, Antikvariskt arkiv (63)

Erik Lundberg

Arkitekturhistoriker, byggnadsminnesvårdare, trädgårds- och landskapsarkitekt

Av Armin Tuulse, Per-Olof Westlund, Jerk Alton

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020080, Antikvariskt arkiv (60)

106 kr

Sorteringsschema för kärn- och skivyxor av flinta

Av S. Andersson, C. Cullberg, K. Rex, J. Wigforss

HÄFTAD, 1975, ISBN 9171922059, Antikvariskt arkiv (58)

Kirche und Kloster von Santo Domingo in der Stadt Mexico

Av Heinrich Berlin-Neubart

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921354, Antikvariskt arkiv (55)

L'Archevêques ungdom

Hans studier i Rom och hans första verksamhet i Frankrike

Av Ragnar Josephson

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921362, Antikvariskt arkiv (56)

Early Medieval Studies 5

Av Torsten Hansson, Sten Modin, Lena Thålin, Jan-Erik Tomtlund

HÄFTAD, 1973, ISBN 9171920595, Antikvariskt arkiv (50)

Early Medieval Studies 6

HÄFTAD, 1973, ISBN 9171921044, Antikvariskt arkiv (53)

Early Medieval Studies 7

Av Dietrich Claude, Berthold Schmidt, Bedrich Svoboda, Joachim Herrmann, Michael Müller-Wille

HÄFTAD, 1973, ISBN 9171921052, Antikvariskt arkiv (54)

Maerten van Heeemskerck´s St. Lawrence Altar-piece in Linköping Cathedral

Studies in Its Manneristic Style

Av Bengt Cnattingius

HÄFTAD, 1973, ISBN 9171920889, Antikvariskt arkiv (52)

The Pre-pottery Stone Age of Eastern Middle Sweden

Sjövreten-Hagtorp-Östra Vrå-Överråda

Av Stig Welinder

HÄFTAD, 1973, ISBN 9171920528, Antikvariskt arkiv (48)

Ett Eger-skåp på Skokloster

En ikonografisk studie

Av Hans-Olof Boström

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920080, Antikvariskt arkiv (47)

Kyrkobygge och kungamakt i Östergötland

Av Gunnar Redelius

HÄFTAD, 1972, ISBN 917192020X, Antikvariskt arkiv (45)

106 kr

Mellan brons- och järnålder

ETT RIKT GRAVFYND OCH DESS DATERING MED KONVENTIONELL METOD OCH C14

Av Erik Nylén

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920072, Antikvariskt arkiv (44)

The Muse Gallery of Gustavus III

Av Hans Henrik Brummer

HÄFTAD, 1972, ISBN 9171920056, Antikvariskt arkiv (43)

Welsche Giebel

Ein italienisches Renaissancemotiv und seine Verbreitung in Mittel- und Nordeuropa

Av Eyvind Unnerbäck

HÄFTAD, 1971, Antikvariskt arkiv (42)

Bidrag till tydning av bilderna i Dädesjö ödekyrkas tak

Av Ulrika Ljungman

HÄFTAD, 1969, Antikvariskt arkiv (37)

106 kr

ETT GRAVFÄLT FRÅN SEN JÄRNÅLDER I RÅGA HÖRSTAD I SKÅNE

Av Märta Strömberg

HÄFTAD, 1968, Antikvariskt arkiv (35)

MÅLAREN PAUL HALLBERG I HUDIKSVALL OCH HANS NÜRNBERGSKA KOPPARSTYCKEN

Av Bengt Rapp

HÄFTAD, 1968, Antikvariskt arkiv (34)

106 kr

SOME EXAMPLES OF MEDIEVAL GLAZED EARTHENWARE IN SWEDEN

Av Kenneth James Barton

HÄFTAD, 1968, Antikvariskt arkiv (33)

En norrländsk stenåldersboplats med skärvstensvall

Med osteologisk analys av Hans Sellstedt och Nils-Gustaf Gejvall

Av Christian Meschke

HÄFTAD, 1967, Antikvariskt arkiv (31)

Roma Abbey Church

in the Middle Ages

Av Ingrid Swartling

HÄFTAD, 1967, Antikvariskt arkiv (32)

GAMLA KYRKOBYGGNADEN I KALMAR SLOTT

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1966, Antikvariskt arkiv (30)

Nyköpingsstaven och de medeltida kalenderrunorna

Nyköpingsstaven och de medeltida kalenderrunorna

Av Elisabeth Svärdström

HÄFTAD, 1966, Antikvariskt arkiv

106 kr

ALS ORIENTALISCH ANGENOMMENE GLÄSER SKANDINAVIENS

AUS DEM ERSTEN BIS AUS DEM SECHSTEN JAHRHUNDERT N. CHR.

Av Gunnar Ekholm

HÄFTAD, 1965, Antikvariskt arkiv (26)

PILGRIMSMÄRKEN PÅ SVENSKA MEDELTIDSKLOCKOR

Av Mats Åmark

HÄFTAD, 1965, Antikvariskt arkiv (28)

A turret for vertical photography

in collaboration with Björn Ambrosiani

Av Erik Nylén

HÄFTAD, 1964, Antikvariskt arkiv (24)

DER KERNBAU DES DOMS ZU STRÄNGNÄS UND SEIN UMKREIS

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1964, Antikvariskt arkiv (25)

EN GUSTAVIANSK MEDALJDEBATT

Av Allan Ellenius

HÄFTAD, 1963, Antikvariskt arkiv (23)

Kalenderstickan från Lödöse

Av Elisabeth Svärdström

HÄFTAD, 1963, Antikvariskt arkiv (21)

MADONNAN I BÄCK OCH DEN ÄLDSTA MEDELTIDA TRÄSKULPTUREN I VÄSTERGÖTLAND

Av Aron Andersson

HÄFTAD, 1963, Antikvariskt arkiv (22)

Järlåsa kyrka

Ett kyrkobygge på Gustaf Rosenhanes initiativ

Av Ingrid Rosell

HÄFTAD, 1962, ISBN 9789149256318, Antikvariskt arkiv (19)

MYNT- OCH MEDALJSAMLARE INOM DET SVENSKA KUNGAHUSET

Av Nils Ludvig Rasmusson

HÄFTAD, 1962, ISBN 9789149256448, Antikvariskt arkiv (20)

106 kr

Viklaumadonnans mästare

Av Aron Andersson

HÄFTAD, 1962, ISBN 9789149249488, Antikvariskt arkiv (18)

Johann Friedrich Eosander

Grundzüge einer Biographie

Av Rudolf Biederstedt

HÄFTAD, 1961, ISBN 9789149256233, Antikvariskt arkiv (17)

106 kr

KYRKORNA I STENÅSA OCH HALLTORP

Av Iwar Anderson

HÄFTAD, 1960, ISBN 9789149255991, Antikvariskt arkiv (14)

SKÄLBYFYNDET

En boplatslämning från den yngre bronsåldern

Av Andreas Oldeberg

HÄFTAD, 1960, ISBN 9789149255861, Antikvariskt arkiv (15)

Die Grundlagen unserer älteren Eisenherstellung

Av Olof Arrhenius

HÄFTAD, 1959, Antikvariskt arkiv (13)

BRONSVIMPELN FRÅN GRIMSTA

Av Margareta Biörnstad

HÄFTAD, 1958, ISBN 9789149256226, Antikvariskt arkiv (10)

Kristusbilden i Danderyd och de äldsta uppländska triumfkrucifixen

Av Aron Andersson

HÄFTAD, 1958, ISBN 9789149253812, Antikvariskt arkiv (11)

SENGOTISKA VALV I ÖSTERGÖTLAND

Av Åke Nisbeth

HÄFTAD, 1957, Antikvariskt arkiv (8)

106 kr

GRAVFÄLTET VID BARKARBY

Av Wilhelm Holmqvist

HÄFTAD, 1956, ISBN 9789149254550, Antikvariskt arkiv (3)

ZU VINCENT SELLAERS EKLEKTIZISMUS

Av Felix Horb

HÄFTAD, 1956, ISBN 9789149249945, Antikvariskt arkiv (7)

Studier i Linköpings domkyrka

Av Johnny Roosval

HÄFTAD, 1955, ISBN 9789149253829, Antikvariskt arkiv (3)