The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

Donationsfonder

Och andra fonder

HÄFTAD, 1996, ISBN 9174022296, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

191 kr

Årsbok 1996

INBUNDEN, 1996, ISBN 9174022628, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

233 kr

Årsbok 1995

INBUNDEN, 1995, ISBN 9174022539, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

138 kr

Årsbok 1994

INBUNDEN, 1994, ISBN 9174022474, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

138 kr

Årsbok 1993

INBUNDEN, 1993, ISBN 9174022393, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

138 kr

Medaljer och jetoner

Slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1753-1986

Av Nils Ludvig Rasmusson, Lars O.

HÄFTAD, 1992, ISBN 9174022288, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

191 kr

Årsbok 1992

INBUNDEN, 1992, ISBN 9174022245, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

138 kr

Årsbok 1991

INBUNDEN, 1991, ISBN 9174022156, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

138 kr

Årsbok 1990

INBUNDEN, 1990, ISBN 9174022067, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

138 kr

Årsbok 1989

INBUNDEN, 1989, ISBN 9174022008, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

138 kr

Årsbok 1988

INBUNDEN, 1988, ISBN 9174021931, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1987

INBUNDEN, 1987, ISBN 9174021877, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1986

INBUNDEN, 1986, ISBN 9174021753, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1985

INBUNDEN, 1985, ISBN 9174021613, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1984

INBUNDEN, 1984, ISBN 9174021524, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1983

INBUNDEN, 1983, ISBN 9174021230, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1982

INBUNDEN, 1982, ISBN 917402101X, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1981

INBUNDEN, 1981, ISBN 9174021222, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1980

INBUNDEN, 1980, ISBN 9174021028, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1979

INBUNDEN, 1979, ISBN 9174020617, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1975

HÄFTAD, 1975, ISBN 9171921613, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1974

HÄFTAD, 1974, ISBN 917192180X, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1973

HÄFTAD, 1973, ISBN 9171920404, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1972

HÄFTAD, 1972, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1971

HÄFTAD, 1971, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1969

HÄFTAD, 1969, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1968

HÄFTAD, 1968, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1967

HÄFTAD, 1967, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Årsbok 1965

HÄFTAD, 1965, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

191 kr

Årsbok 1955

HÄFTAD, 1955, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr