Årsbok

Årsbok 2013

234 kr

Culture and Human Development

Report on a Conference on Culture, Cultural Research and Cultural Policy held in Stockholm, August 1997

106 kr

Den fristående akademiens verksamhet 1974-85

Skrift utgiven med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786

170 kr

Uppsala Domkyrkas restaureringsfråga

Förslag, utredningar och yttranden

106 kr

Årsbok 1997

170 kr

Årsbok 1998

170 kr

Årsbok 1999

170 kr

Årsbok 2000

170 kr

Årsbok 2001

170 kr

Årsbok 2002

191 kr

Årsbok 2003

191 kr

Årsbok 2007

191 kr