Fristående monografier

Alsnö hus

Ett svenskt medeltidspalats i sitt konsthistoriska sammanhang

127 kr

Att lära och att pryda

Om efterreformatoriska kyrkmålningar i Sverige cirka 1530-1630

265 kr

Axel Oxenstiernas Album amicorum

und seine eigenen Stammbucheinträge

233 kr

Borgs by

Ett levande kulturminne

106 kr

Centralkyrkor inom Svenska kyrkan 1820-1920

Med en byggnadsantikvarisk inventering

233 kr

Clasps Hektespänner Agraffen

Anglo-Scandinavian Clasps of Classes A-C of the 3rd to 6th centuries A.D. Typology, Diffusion and Function

138 kr

Dating in the Bronze Age

With special reference to Scandinavia

138 kr

De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar

Jämte kortfattad redogörelse för slottets byggnadshistoria

138 kr

Der Runenstein von Rök

In Östergötland, Schweden

106 kr

Die "Seligenstädter Lateinpädagogik". I

Eine illustrierte Lateingrammatik aus dem deutschen Frühhumanismus. Band 1, Einleitung

530 kr

Die "Seligenstädter Lateinpädagogik". II

Eine illustrierte Lateingrammatik aus dem deutschen Frühhumanismus. Band 2: Faksimile

530 kr

Die soziale Funktion der Gelegenheitsdichtung

Studien zur deutschsprachigen Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwischen 1613 und 1719

138 kr

Dopfuntar i Statens Historiska Museum

Beskrivande grupperande förteckning med understöd av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets-akademien utgiven av konsthistoriska institutet vid Stockholms högskola genom Johnny Roosval

138 kr

Drottning Margaretas gyllene kjortel

i Uppsala domkyrka

191 kr

Från helgedom till museum

Resor i tid och rum

106 kr

Imagines Sanctae Birgittae

The Earliest Illuminated Manuscripts and Panel Paintings Related to the Revelations of St. Birgitta of Sweden. Vol. I Text, Vol. II Plates

530 kr

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

En studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar

364 kr

Kyrkorummets brännpunkt

Gränsen mellan kor och långhus i den svenska landskyrkan. Från romantik till nygotik

212 kr

La Suède et la Russie

Documents et matériaux 1809-1818

265 kr

Merovingian garnet jewellery

Emergence and social implications

170 kr

Norddeutsche Kunst in schwedischen Kirchen

Herausgegeben von dem Staatlichen historischen Museum in Stockholm

106 kr

Olav den helige i medeltida bildkonst

Legendmotiv och attribut

265 kr

Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri

Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 1400-1534

530 kr

Retabel und Altarschreine des 14. Jahrhunderts

Schwedische Altarausstattungen in ihrem europäischen Kontext

265 kr

Rökstenen

Granskad och tolkad

106 kr

Rökstenen, Läst och tydd

Runstenen vid Röks kyrka Lysings härad Östergötland

127 kr

Stensjö by

Ett levande kulturminne

106 kr

The Neolithic of South Sweden

TRB, GRK, and STR

233 kr

The Old Kingdom Cemetery at Hamra Dom

(EL-QASR WA ES-SAIYAD)

170 kr

The Power and the Glory

The Sculptures of the Warship Wasa

233 kr

The Queen Lovisa Ulrika Collection of Numismatic Literature

An Illustrated and Annotated Catalogue

354 kr

Västerhus

Kapell, kyrkogård och befolkning

233 kr