Asiatica Suecana : early 18th century documents and studies

In Orientem

Svenskars färder och forskningar i den europeiska och asiatiska Orienten under 1700-talet

Av Christian Callmer

HÄFTAD, 1985, ISBN 9174021664, Asiatica Suecana : early 18th century documents and studies (2)

The Kalmyk-Mongolian vocabulary in Stralenberg's geography of 1730

Av John R. Krueger

HÄFTAD, 1975, ISBN 9171922172, Asiatica Suecana : early 18th century documents and studies (1)