Uppland VI:2

Uppland VI:2

Färentuna härad, mellersta delen

Av Armin Tuulse

Sveriges Kyrkor, 77, Band 6, häfte 2
Häftad: 164 sidor
Utgiven: 1956
127 kr