News

Arkeologins fotografier

Några milstolpar

SEK 265

The dynamics of law-making

A World History

SEK 360

Platsens kulturella betydelse

Juridiken kring nationalstadsparken

SEK 135

Dominus Episcopus

Medieval Bishops between Diocese and Court

SEK 235

A Case for the Middle Ages

The public display of medieval church art in Sweden 1847-1943

SEK 230

På spaning efter det förflutna

En historia om arkeologiskt fältarbete i Sverige 1600-1900

SEK 265

Den akademiska läxan

Om föreläsningens historia

SEK 265

Spiritual and Ecclesiastical Biographies

Research, Results, and Reading

SEK 235

Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor

Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser

SEK 340

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården

Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken

SEK 234

Continuity and Change

Papers from the Birgitta conference at Dartington 2015

SEK 235

Tears, Sighs and Laughter

Expressions of Emotions in the Middle Ages

SEK 235

Archaeology as fact and fiction

Mats P. Malmer's archaeological writings 1948-2002

SEK 235