Nyheter

Arkeologins fotografier

Några milstolpar

265 kr

The dynamics of law-making

A World History

360 kr

Platsens kulturella betydelse

Juridiken kring nationalstadsparken

135 kr

Dominus Episcopus

Medieval Bishops between Diocese and Court

235 kr

A Case for the Middle Ages

The public display of medieval church art in Sweden 1847-1943

230 kr

På spaning efter det förflutna

En historia om arkeologiskt fältarbete i Sverige 1600-1900

265 kr

Den akademiska läxan

Om föreläsningens historia

265 kr

Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor

Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser

340 kr

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården

Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken

234 kr

Continuity and Change

Papers from the Birgitta conference at Dartington 2015

235 kr