Nyheter

På spaning efter det förflutna

En historia om arkeologiskt fältarbete i Sverige 1600-1900

265 kr

Den akademiska läxan

Om föreläsningens historia

265 kr

Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor

Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser

340 kr

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården

Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken

234 kr

Continuity and Change

Papers from the Birgitta conference at Dartington 2015

235 kr

Tears, Sighs and Laughter

Expressions of Emotions in the Middle Ages

235 kr

Archaeology as fact and fiction

Mats P. Malmer's archaeological writings 1948-2002

235 kr

The Gallery of Charles XI

at the Royal Palace of Stockholm - in Perspective

265 kr

Kan man leva på en ödegård?

Huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland

235 kr

Brev till Erik Oxenstierna 1632-1654

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling I:17

265 kr

Alvastra pålbyggnad

1976-1980 års utgrävningar. Västra schaktet

235 kr

Performativity in literature

The Lund-Nanjing seminars

148 kr

Liturgical Sequences in Medieval Manuscript Fragments in the…

Repertorial Investigation, Inventory, and Reconstruction of the Sources

318 kr

Klassisk filologi i Sverige

Reflexioner, riktningar, översättningar, öden

148 kr