Den senmedeltida penningen i Sverige

svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver

Av Brita Malmer

Antikvariska serien, 31
ISBN: 9174020978
Häftad: 280 sidor
Utgiven: 1980
212 kr