Antikvariska serien

Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680

Från idé till tolvtusen kartor

380 kr

Arkeologins fotografier

Några milstolpar

265 kr

A Case for the Middle Ages

The public display of medieval church art in Sweden 1847-1943

230 kr

På spaning efter det förflutna

En historia om arkeologiskt fältarbete i Sverige 1600-1900

265 kr

Kan man leva på en ödegård?

Huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland

235 kr

Alvastra pålbyggnad

1976-1980 års utgrävningar. Västra schaktet

235 kr

Kulturminnesvård i efterkrigstid

med Riksantikvarieämbetet i centrum

235 kr

Archaeology as fact and fiction

Mats P. Malmer's archaeological writings 1948-2002

235 kr

Mead-halls of the Eastern Geats

Elite Settlements and Political Geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden

191 kr

Alvastra pålbyggnad

1909-1930 års utgrävningar

318 kr

The Havor Hoard

The Gold - The Bronzes - The Fort

265 kr

The Early History of the Swedish Avifauna

A review of the subfossil record and early written sources

265 kr

Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn

Herresätet som byggnadsverk och spegelbild

265 kr

Den höviska kulturen i Norden

En konsthistorisk undersökning

233 kr

Ting och tanke

Ikonografi och på liturgiska föremål

233 kr

Gånget ur min hand

Riddarholmskyrkans stiftargravar

212 kr

Borgar och befästningar i det medeltida Sverige

Från befästning till renässanspalats 1563-1620

421 kr

Vadstena slott

Från befästning till renässanspalats 1563-1620

233 kr

När medeltidens sol gått ned

Debatten om byggnadsvård i England, Frankrike och Tyskland 1815-914

212 kr

Rome in the Age of Bernini II

Vol. 2, From the election of Innocent X to the death of Innocent XI

265 kr

Den senmedeltida penningen i Sverige

svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver

212 kr

Ikonografiska studier

Framlagda vid det nordiska symposiet för ikonografiskt studium på Julita slott 1970

127 kr

Studia Gotica

Die eisenzeitlichen Verbindungen zwischen Schweden und Südosteuropa: Vorträge beim Gotensymposion im Statens historiska museum, Stockholm 1970

138 kr

Vadstena slott 1545-1554

En byggnadshistorisk undersökning

127 kr

Göksholm

från medeltida borg till nutida bostad

127 kr

Pierre Bullet

The Royal Architect

127 kr

Hossmo kyrka

En försvarskyrka med östtorn

Das Reliquiar mit der Krone. Das Reliquiar

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

138 kr

Das Reliquiar mit der Krone. Tafeln

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

127 kr