Ikonografiska studier

Framlagda vid det nordiska symposiet för ikonografiskt studium på Julita slott 1970

Av Sten Karling

Antikvariska serien, 26
ISBN: 9171920196
Häftad: 159 sidor
Utgiven: 1972
127 kr