Der grosse schwedische kataster in Livland 1681-1710

Kartenband [2]

Av Edgars Dunsdorfs

Handlingar, 72:2
ISBN: 9171920587
Häftad: 335 sidor
Utgiven: 1974
Språk: ger
191 kr