Handlingar

Studier i det germanska adjektivets syntax

1, Partitiva adjektiv, en satsanalytisk undersökning, 61:2

127 kr

Den svenska Herkules

Studier i Stiernhielms diktning [2]

265 kr

Herodicus the cratetean

A study in anti-platonic tradition

127 kr

Thorilds Stellung

in der Geistesgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, 51:1

127 kr

Karl Knutsson i Preussen 1457-1464

Ett inslag i Östersjöområdets historia under det 13-åriga krigets tid, Del 2

127 kr

C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816-1837

Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia, vol. I-II

265 kr

Doktor Otto Smiths Münzensammlung

im Kgl. Münzkabinett, Stockholm, del 1

127 kr

Ynglingatal

Text, översättning och kommentar, häfte 2

127 kr