Handlingar

Der grosse schwedische kataster in Livland 1681-1710

Kartenband [2]

Av Edgars Dunsdorfs

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171920587, Handlingar (72:2)

Birgittas gyllene skrin

Av Andreas Lindblom

HÄFTAD, 1963, Handlingar (10)

127 kr

Efterlämnade konsthistoriska studier

Av Carl R. af Ugglas

HÄFTAD, 1951, ISBN 9789149255816, Handlingar (75)

Der grosse schwedische kataster in Livland 1681-1710

Del 1

Av Edgars Dunsdorfs

HÄFTAD, 1950, Handlingar (72:1)

Studier i det germanska adjektivets syntax

1, Partitiva adjektiv, en satsanalytisk undersökning, 61:2

Av Gunnar Leijström

HÄFTAD, 1950, Handlingar (61:2)

Sveriges yttre politik 1664-1668

Vol. 1-2

Av Birger Fahlborg

HÄFTAD, 1949, ISBN 9789149255847, Handlingar (68-69)

Antikvariska studier III

HÄFTAD, 1948, Handlingar (65:2)

265 kr

Bidrag till den medeltida guldsmedskonstens historia II

Av Carl R. af Ugglas

HÄFTAD, 1948, ISBN 9789149255724, Handlingar (64)

127 kr

Alexander Seton (1768-1828) som fornforskare

Del 59, häfte 3

Av Dagmar Selling

HÄFTAD, 1945, ISBN 9149250876, Handlingar (59:3)

Den svenska Herkules

Studier i Stiernhielms diktning [2]

Av Axel Friberg

HÄFTAD, 1945, Handlingar (61:1)

Bibliotheca Monteliana

Catalogue

Av Maja Lundqvist

HÄFTAD, 1943, ISBN 9789149250989, Handlingar (57)

Herodicus the cratetean

A study in anti-platonic tradition

Av Ingemar Düring

HÄFTAD, 1941, ISBN 9789149255694, Handlingar (51:2)

127 kr

Stenåldersboplatsen vid Vivastemåla, Västrums socken, Småland

Del 7

Av Axel Bagge

HÄFTAD, 1941, ISBN 9789149249549, Handlingar (37:7)

106 kr

Thorilds Stellung

in der Geistesgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, 51:1

Av Ernst Cassirer

HÄFTAD, 1941, ISBN 9789149252945, Handlingar (51:1)

Karl Knutsson i Preussen 1457-1464

Ett inslag i Östersjöområdets historia under det 13-åriga krigets tid, Del 2

Av Kjell Kumlien

HÄFTAD, 1940, ISBN 9789149255700, Handlingar (46:2)

127 kr

Ein eisenzeitliches Rad aus dem Filaren-See in Södermanland, Schweden

Av Lennart von Post, Ingmar Fröman, Andreas Oldeberg

HÄFTAD, 1939, ISBN 9149253875, Handlingar (46:1)

Sprachlicher Kommentar zur lateinischen Didascalia apostolorum

Del 1

Av Erik Tidner

HÄFTAD, 1938, Handlingar (45:1)

C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816-1837

Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia, vol. I-II

Av Bengt Hildebrand

HÄFTAD, 1937, Handlingar (44)

Kulturmotsättningar i Danmarks stenålder

Del 4

Av Nils Åberg

HÄFTAD, 1937, ISBN 9789149251528, Handlingar (42:4)

Johannes Bureus arbeten om svenska runinskrifter

Del 3

Av Elisabeth Svärdström

HÄFTAD, 1936, ISBN 9789149248542, Handlingar (42:3)

Studies on English place-names

Del 1

Av Eilert Ekwall

HÄFTAD, 1936, ISBN 9789149252822, Handlingar (42:2)

106 kr

Barsoff Gorodok

Av Ture J. Arne

HÄFTAD, 1935, ISBN 9149254014, Handlingar (39:5)

127 kr

Forbandelsesformularer i nordiske runeindskrifter

Av Lis Jacobsen

HÄFTAD, 1935, ISBN 9789149249808, Handlingar (39:4)

Några svensk-norska numismatiska problem i belysning av ett västsvenskt skattefynd

Av Bengt Thordeman

HÄFTAD, 1935, ISBN 9789149251412, Handlingar (39:3)

Italienskt inflytande på skånsk kyrkobyggnadskonst

Av Otto Rydbeck

HÄFTAD, 1934, ISBN 9789149251412, Handlingar (39:2)

Doktor Otto Smiths Münzensammlung

im Kgl. Münzkabinett, Stockholm, del 1

Av Thore G. Appelgren

HÄFTAD, 1931, ISBN 9789149254406, Handlingar (38:1)

Konung Oscar I:s politik under Krimkriget

Av Carl Hallendorff

HÄFTAD, 1930, Handlingar (41:2)

Riksantikvarieämbetet

Del 1

Av Vilhelm Gödel

HÄFTAD, 1930, Handlingar (41:1)

Ein im Dorfe Staryi Dedin in Weissrussland gemachter Fund kufischer Münzen

Del 2

Av Richard Vasmer

HÄFTAD, 1929, Handlingar (40:2)

106 kr

Vendelkulturens ålder och ursprung

Vendelkulturens ålder och ursprung

Av Sune Lindqvist

HÄFTAD, 1926, Handlingar (36:1)

127 kr

Ynglingatal

Text, översättning och kommentar, häfte 2

Av Adolf Noreen

HÄFTAD, 1925, Handlingar (28:2)

Die Ornamentik der Runensteine

Av Friedrich Plutzar

HÄFTAD, 1924, Handlingar (34:4)