Den svenska Herkules

Studier i Stiernhielms diktning [2]

Av Axel Friberg

Handlingar, 61:1
Häftad: 288 sidor
Utgiven: 1945
Språk: swe
265 kr