Några svensk-norska numismatiska problem i belysning av ett västsvenskt skattefynd

Av Bengt Thordeman

Handlingar, 39:3
ISBN: 9789149251412
Häftad: 29 sidor
Utgiven: 1935
127 kr