Text, tal och tecken

Text, tal och tecken

Några perspektiv inom språkforskningen

Av Björn Lindblom (red.)

Konferenser, 83
ISBN: 9789174024203
Häftad: 154 sidor
Utgiven: 2013
Språk: swe
148 kr

Ladda hem gratis PDF

UPPSATSERNA I DENNA SKRIFT speglar mångfalden i svensk språkforskning. Ämnesvalen omfattar svenskans beskrivning, språkdidaktik, fonologi, historisk lingvistik, fonetik, datorlingvistik, tvåspråkighet, typologi och teckenspråk. Exempel på frågor som belyses är: Hur uppstår språkliga mönster? Vilken roll spelar ordförrådet i inlärningen av andraspråk? Finns en kritisk period? Svenska stavelser: hur är de uppbyggda? Kan informationsteori bidra till att föddara ljudförändringar? Formas stavelsers fonetiska egenskaper av våra fYsiologiska förutsättningar för tal? Hur uttrycks förflyttning i världens språk: areala mönster. Teckenspråk - framväxten av ett nytt språkvetenskapligt forskningsområde.

Under 1970-talet expanderade lingvistiken vid Srockholms universitet kraftigt. Arbetet med att inrätta separata avdelningar för teckenspråk, datorlingvistik och tvåspråkighet påbörjades och ett modernt utrustat fonetiklaboratorium tillkom. Bengt Sigurd stimulerade forskningsverksamheten med sin uppslagsrikedom och bredd. Han hade en unik förmåga att genom sitt ledarskap inspirera andra. Vitterhetsakademien arrangerade våren 2012 ett symposium för att belysa bredden inom forskningsområdet. Bidragen i denna konferensvolym ger smakprov på aktuell forskning där Bengt Sigurd själv varit verksam och efter sin bortgång fortsätter att fungera som inspiratör och idegivare.