Konferenser

Seedways

The circulation, control and care of plants in a warming world

250 kr

En biografi om en bok

Codex Upsaliensis B 68 från 1430

249 kr

In i ordens domäner

Anna Rydstedts liv och diktning

249 kr

Historien om svensk psykologisk forskning

Utvecklingen från perception och psykofysik

240 kr

Images in History/History in Images

Towards an (audio)visual historiography

260 kr

Platsens kulturella betydelse

Juridiken kring nationalstadsparken

135 kr

Dominus Episcopus

Medieval Bishops between Diocese and Court

235 kr

Continuity and Change

Papers from the Birgitta conference at Dartington 2015

235 kr

Tears, Sighs and Laughter

Expressions of Emotions in the Middle Ages

235 kr

Performativity in literature

The Lund-Nanjing seminars

148 kr

Klassisk filologi i Sverige

Reflexioner, riktningar, översättningar, öden

148 kr

The Eufemiavisor and Courtly Culture

Time, Texts and Cultural Transfer

235 kr

Svensk antikforskning vid Medelhavet

Gustaf VI Adolf och fältarkeologi i historiskt perspektiv

148 kr

Richard Wagner

Werk und Wirkungen. His Works and their Impact. A Wagner Symposium 2013

148 kr

Text, tal och tecken

Några perspektiv inom språkforskningen

148 kr

The Birgittine Experience

Papers from the Birgitta Conference in Stockholm 2011

235 kr

Från Nyens skans till Nya Sverige

Språken i det Svenska Riket under 1600-talet

235 kr

Cent ans d'études scandinaves

Centenaire de la fondation de la chaire de Langues et littératures scandinaves à la Sorbonne en 1909

235 kr

Konsten och det nationella

Essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950

235 kr

Universitetsrankning och bibliometriska mätningar

Konsekvenser för forskning och kunskapsutveckling

106 kr

Saint Birgitta, Syon and Vadstena

Papers from a Symposium in Stockholm 4-6 October 2007

234 kr

Skärgård och örlog

Nedslag i Stockholms skärgårds tidiga historia

200 kr

Kyrkohistoria

Perspektiv på ett forskningsämne

148 kr

Astrid Lindgrens landskap

Hur landskapets kulturarv förändras, förstås, förvaltas och förmedlas

200 kr

Jordvärderingssystem

Från medeltiden till 1600-talet

234 kr

Efter femtio år: Aniara 1956-2006

Föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

148 kr

Hela världen är en teater

Åtta essäer om Lars Wivallius

200 kr

När religiösa texter blir besvärliga

Hermeneutiskt-etiska frågor inför religiösa texter

212 kr

Stockholm - Belgrade

Proceedings from the third Swedish-Serbian symposium in Stockholm, April 21-25, 2004

233 kr

Konsterna och själen

Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv

233 kr

Wislawa Szymborska

A Stockholm conference May 23-24, 2003

233 kr

Swedish-Polish Modernism

Litterature - Language - Culture

212 kr

Popular prints and imagery

Proceedings of an International Conference in Lund 2000

265 kr

Roman Gold

And the Development of the Early Germanic Kingdoms

233 kr

Stiernhielm 400 år

Föredrag vid internationellt symposium i Tartu 1998

233 kr

Regionala samband och cesurer

Mitt-Norden-symposium II

170 kr

Bibeltolkning och bibelbruk

i västerlandets kulturella historia

138 kr

Selma Lagerlöf

Seen from Abroad - i utlandsperspektiv

138 kr

Philipp Melanchthon

und seine Rezeption in Skandinavien

138 kr

Kultursamanhengar i Midt-Norden

Tverrfagleg symposium for doktorgradsstudentar og forskarar

191 kr

Words

Proceedings of an international symposium, Lund, 25-26 August 1995

191 kr

Qumranlitteraturen

Fynden och forskningsresultaten

138 kr

August Strindberg och hans översättare

Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 8 september 1994

138 kr

Oscar Montelius 150 years

Proceedings of a Colloquium held in the Royal Academy of Letters History and Antiquities, Stockholm, 13 May 1993

127 kr

Religion in Everyday Life

Papers given at a symposium in Stockholm 1993

191 kr

Rannsakningar efter antikviteter. Ett symposium

Ett symposium om 1600-talets Sverige

265 kr

Prehistoric Graves as a Source of Information

Symposium at Kastlösa, Öland, May 21-23, 1992

212 kr

Heliga Birgitta - budskapet och förebilden

Föredrag vid jubileumssymposiet i Vadstena 3-7 oktober 1991

233 kr

Contemplating Evolution and Doing Politics

Historical Scholars and Students in Sweden and in Hungary Facing Historical Change 1840-1920

138 kr

Boris Pasternak och hans tid

Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 28-30 maj 1990

137 kr

Att tala utan ord. Människans icke-verbala uttrycksformer

Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 25-26 oktober 1989

138 kr

Bilden som källa till vetenskaplig information

Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 13-14 april 1989

138 kr

Die Bronzezeit im Ostseegebiet

Ein Rapport der Kgl. Schwedischen Akademie der Literatur Geschichte und Altertumsforschung über das Julita-Symposium 1986

138 kr

Tradition and Modern Society

A Symposium at the Royal Academy of Letters History and Antiquities, Stockholm, November 26-29, 1987

138 kr

Sverige och Petersburg

Vitterhetsakademiens symposium 27-28 april 1987

138 kr

Polish-Swedish Literary Contacts

A Symposium in Warsaw September 22-26 1986

127 kr

1786

Vitterhetsakademiens jubileumssymposium 1986

138 kr

Nubian Culture Past and Present

Main Papers Presented at the Sixth International Conference for Nubian Studies in Uppsala, 11-16 August, 1986

191 kr

The Slavic Literatures and Modernism

A Nobel Symposium August 5-8 1985

191 kr

Runor och runinskrifter

Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 september 1985

191 kr

Samhällsplanering och kulturminnesvård

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 28 mars 1985

127 kr

Att vara Svensk

Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 12-13 april 1984

127 kr

Altaistic studies

Papers presented at the 25th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference at Uppsala June 7-11 1982

138 kr

Behövs "småspråken"?

Föredrag vid Vitterhetsakademiens konferens den 22 november 1983

127 kr

J.V. Snellman och hans gärning

Ett finskt-svenskt symposium hållet på Hässelby slott 1981 till 100-årsminnet av Snellmans död

127 kr

Om Stilforskning

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 16-18 november 1982

138 kr

Research on Tropes

Proceedings of a symposium organized by the Royal Academy of Literature, History and Antiquities and the Corpus Troporum, Stockholm, June 1-3, 1981

127 kr

Tolkning och tolkningsteorier

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 17-19 november 1981

138 kr

Människan, kulturlandskapet och framtiden. Föredrag

Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 12-14 februari 1979

127 kr

Människan i tekniksamhället. Föredrag

Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 25-27 januari 1977

265 kr