En vara har lagts i din kundkorg, du hittar kundkorgen överst på sidan.

Tryckt bok

234 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården: Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken

Clas Tollin

Historiska serien, nr 33

Kungliga nationalstadsparken inrättades 1995 och är ensam i sitt slag i världen. Tack vare att stora delar har stått under s.k. kunglig dispositionsrätt sedan Karl XI:s tid skiljer sig området från andra stadsnära hårt exploaterade marker väster och söder om stadskärnan. Nationalstadsparkens rika växt- och djurliv är väl dokumenterat och vi har även god kännedom om historien från jaktparkstiden dvs. från 1600-talets slut då namnen Norra och Södra Djurgården etablerades och framåt. I denna bok ges en bebyggelsehistorik över perioden från år 1000 till 1600. Utifrån ett historiskt geografiskt perspektiv studeras den äldre bebyggelsen och vilken betydelse olika markägare haft för området.

Ursprunget till namnet Stockholm har ofta diskuterats och här presenteras en förklaring av namnet. Som källmaterial har ett stort antal primärkällor använts liksom en ingående fältinventering. Nyproducerade kartor och illustrationer kompletterar texten.

Clas Tollin är fil. dr i kulturgeografi och docent i agrarhistoria.
Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården

ISBN 9789174024531

Inbunden

128 sidor

Utgiven 2017

Språk swe

Pris från 234 kr