Historiska serien

Svensk trädgårdshistoria

Förhistoria och medeltid

289 kr

The dynamics of law-making

A World History

360 kr

Den akademiska läxan

Om föreläsningens historia

265 kr

Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor

Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser

340 kr

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården

Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken

234 kr

The Gallery of Charles XI

at the Royal Palace of Stockholm - in Perspective

265 kr

Liturgical Sequences in Medieval Manuscript Fragments in the…

Repertorial Investigation, Inventory, and Reconstruction of the Sources

318 kr

Perspectives on the Honours Systems

Proceedings of the symposiums Swedish and Russian Orders 1700-2000 & The Honour of Diplomacy

330 kr

Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet

Stockholmspressen och den högre förvaltningen under 1820-talet

235 kr

Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet - cd-skiva

Stockholmspressen och den högre förvaltningen under 1820-talet

149 kr

Sture Bolin

Historiker under andra världskriget

148 kr

Jennings & Finlay på marknaden för öregrundsjärn

och besläktade studier i frihetstida storföretagande och storfinans

234 kr

The Dovring Saga

A story of academic immigration

234 kr

Engelbrektskrönikan

Tillkomsten och författaren

138 kr

Gustavianska opinioner

Michael Anckarsvärds brev till Nathanael Gerhard Schultén 1790-1808

127 kr

Efter westfaliska freden

Sveriges yttre politik 1650-1654

127 kr