En vara har lagts i din kundkorg, du hittar kundkorgen överst på sidan.

Tryckt bok

135 kr

ePub

 

Läs online

 

Platsens kulturella betydelse: Juridiken kring nationalstadsparken

Ulf Sporrong (red.)

Konferenser, nr 96

VILKEN ROLL SPELAR riksintresset Nationalstadsparkens kulturella och historiska värden vid tillämpningen av lagen?

1995 utsågs området Ulriksdal-Haga-Djurgården-Brunnsviken till världens första nationalstadspark, Kungliga nationalstadsparken, med syftet att långsiktigt och samlat skydda parkens natur- och kulturvärden. Skyddet för parken som riksintresse finns preciserat i miljöbalken och består bland annat i att ny bebyggelse och nya anläggningar endast far komma till stånd om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. I denna skrift belyses hur lagskyddet tillämpats kring Kungliga nationalstadsparken samt hur tolkningsutrymmet i lagen påverkat parkens natur- och kulturvärden, materiella som immateriella. Utifrån ett antal exempel granskas kulturmiljövårdens ställning i svensk samhällsplanering. Ett antal rättsfall av betydelse för Nationalstadsparken redovisas i ett appendix.

Boken har sin utgångspunkt i ett symposium som hölls på Kungl. Vitterhetsakademien 2016 i samarbete med Förbundet för Ekoparken och Kommitten för Gustavianska Parken.
Platsens kulturella betydelse

ISBN 9789188763006

Häftad

74 sidor

Utgiven 2018

Pris från 135 kr