Sveriges Kyrkor

I serien Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium finns ett stort antal kyrkor inventerade och dokumenterade. Med text, bilder och ritningar analyseras varje kyrkobyggnad och dess historia liksom den fasta inredningen och inventarierna. Konstinventariet påbörjades 1912 av förre riksantikvarien Sigurd Curman och Johnny Roosval, professor i konsthistoria.

Utgivare flera: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien (KVHAA), Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Upplandsmuseet. (För olika volymer.)

Lager och distribution: SvK i tryckt bokform finns dels hos KVHAA:s distributör (http://vitterhetsakad.bokorder.se), dels hos olika museer (se i listan). Digitalisering av serien utförs av Riksantikvarieämbetet, ett antal volymer finns klara för nedladdning på: http://samla.raa.se (sök på Sveriges Kyrkor).