News

Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680

Från idé till tolvtusen kartor

SEK 380

Seedways

The circulation, control and care of plants in a warming world

SEK 250

Svensk trädgårdshistoria

Förhistoria och medeltid

SEK 289

En biografi om en bok

Codex Upsaliensis B 68 från 1430

SEK 249

Corpus Vasorum Antiquorum. Sweden 5

Gustavianum - Uppsala University Museum, Uppsala 2. The Historical Museum at Lunds University, The Cultural Museum of Southern Sweden (Lund) and Malmö Art Museum, Lund 2

SEK 233

In i ordens domäner

Anna Rydstedts liv och diktning

SEK 249

Historien om svensk psykologisk forskning

Utvecklingen från perception och psykofysik

SEK 240

Images in History/History in Images

Towards an (audio)visual historiography

SEK 260

Ivan Engnell

En bibelforskares bana

SEK 240

Corpus linguistics in Sweden

Pioneers and their context

SEK 225

Nicolaus Bergius

A Historico-Theological Exercise on the Status of the Muscovite Church and Religion

SEK 339

Kok Bok

Ulrika Eleonora Muncks receptsamling på Skånelaholm

SEK 250