Listing by title

1 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ä | Ö
Kajorna i det bevakade tornet

Kajorna i det bevakade tornet

Studenten J. L. Runebergs satir över vicekansler J. F. Aminoff och ärkebiskop J. Tengström versus A. I. Arwidsson

By Johan Wrede

SOFT COVER, 2004, ISBN 9174023381, Filologiskt arkiv (44)

Kalenderstickan från Lödöse

By Elisabeth Svärdström

SOFT COVER, 1963, Antikvariskt arkiv (21)

Kalmar recess 1483

By Gottfrid Carlsson

SOFT COVER, 1955, ISBN 9789149256370, Historiskt arkiv (3)

SEK 106

Kalmar slotts historia. II A

Tiden från 1300-talets mitt till 1611

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1961, Numrerade monografier (31:IIA)

Kalmar slotts historia. II B

Register och planscher

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1961, Numrerade monografier (31:IIB)

Kalmar Slotts historia. III

Tiden från 1613 till 1941

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1965, Numrerade monografier (31:III)

Kan man leva på en ödegård?

Kan man leva på en ödegård?

Huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland

By Hans Andersson (red.), Mats Widgren (red.)

HARD COVER, 2016, ISBN 9789174024456, Antikvariska serien (53)

Karl IX och driftsorganisationen vid Stora Kopparberget

By Bertil Boethius

SOFT COVER, 1957, ISBN 9789149251467, Historiskt arkiv (6)

SEK 106

Karl Knutsson i Preussen 1457-1464

Ett inslag i Östersjöområdets historia under det 13-åriga krigets tid, Del 2

By Kjell Kumlien

SOFT COVER, 1940, ISBN 9789149255700, Handlingar (46:2)

SEK 127

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, II

Dess förhistoria och historia II

By Henrik Schück

SOFT COVER, 1933

SEK 265

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, III

Dess förhistoria och historia III

By Henrik Schück

SOFT COVER, 1933

SEK 265

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, IV

Dess förhistoria och historia IV

By Henrik Schück

SOFT COVER, 1935

SEK 265

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, V

Dess förhistoria och historia V

By Henrik Schück

SOFT COVER, 1936

SEK 265

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, VI

Dess förhistoria och historia VI

By Henrik Schück

SOFT COVER, 1943

SEK 265

Kirche und Kloster von Santo Domingo in der Stadt Mexico

By Heinrich Berlin-Neubart

SOFT COVER, 1974, ISBN 9171921354, Antikvariskt arkiv (55)

Klassisk filologi i Sverige

Klassisk filologi i Sverige

Reflexioner, riktningar, översättningar, öden

By Eric Cullhed (red.), Bo Lindberg (red.)

SOFT COVER, 2015, ISBN 9789174024395, Konferenser (89)

Knutsgillena i det medeltida Sverige

Kring kulturen av de nordiska helgonkungarna

By Curt Wallin

SOFT COVER, 1975, ISBN 9174020064, Historiskt arkiv (16)

Konsten och det nationella

Konsten och det nationella

Essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950

By Martin Olin (red.)

SOFT COVER, 2013, ISBN 9789174024074, Konferenser (76)

Konsterna och själen

Konsterna och själen

Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv

By Göran Hermerén, Sören Halldén, Lars-Olof Åhlberg, Sven Sandström

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023578, Konferenser (61)

Konung Oscar I:s politik under Krimkriget

By Carl Hallendorff

SOFT COVER, 1930, Handlingar (41:2)

Kormaks saga

Kormaks saga

By Ingegerd Fries

SOFT COVER, 2008, ISBN 9789174023787, Filologiskt arkiv (48)

Kring källorna till Bellmans ungdomsdiktning

By Gunnar Hillbom

SOFT COVER, 1980, ISBN 9174020951, Filologiskt arkiv (23)

SEK 106

Kring källorna till Fredmans epistlar

By Gunnar Hillbom

SOFT COVER, 1991, ISBN 9174022164, Filologiskt arkiv (36)

Kristusbilden i Danderyd och de äldsta uppländska triumfkrucifixen

By Aron Andersson

SOFT COVER, 1958, ISBN 9789149253812, Antikvariskt arkiv (11)

Kultur och natur i Gråborg och Borgs by på Öland

Kultur och natur i Gråborg och Borgs by på Öland

By Eje Rosén

SOFT COVER, 2005, ISBN 9174023519

Kulturminnesvård i efterkrigstid

Kulturminnesvård i efterkrigstid

med Riksantikvarieämbetet i centrum

By Margareta Biörnstad

HARD COVER, 2015, ISBN 9789174024296, Antikvariska serien (51)

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

En studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar

By Margareta Biörnstad

HARD COVER, 2006, ISBN 9174023632, Fristående monografier

Kulturmotsättningar i Danmarks stenålder

Del 4

By Nils Åberg

SOFT COVER, 1937, ISBN 9789149251528, Handlingar (42:4)

Kultursamanhengar i Midt-Norden

Kultursamanhengar i Midt-Norden

Tverrfagleg symposium for doktorgradsstudentar og forskarar

By Steinar Supphellen

SOFT COVER, 1997, ISBN 9174022709, Konferenser (38)

Kyrka af träd

Kyrka af träd

Kyrkobyggande under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige

By Ingrid Sjöström (red.), Marja Terttu Knapas, Ola Storsletten

HARD COVER, 2000, ISBN 9172091886, Övrig utgivning

Kyrkan i landskapet

Kyrkan i landskapet

By Ulf Sporrong (red.)

HARD COVER, 2015, ISBN 9789174024326, Historiska serien (30)

Kyrkobygge och kungamakt i Östergötland

By Gunnar Redelius

SOFT COVER, 1972, ISBN 917192020X, Antikvariskt arkiv (45)

SEK 106

Kyrkobyggnader 1760-1860

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 2. Småland och Öland

HARD COVER, 1993, ISBN 9171928219, Sveriges Kyrkor (216, Del 2)

Kyrkobyggnader 1760-1860

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 3. Övre Norrland

HARD COVER, 1993, ISBN 9171928863, Sveriges Kyrkor (217, Del 3)

Kyrkobyggnader 1760-1860

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 1. Skåne och Blekinge

HARD COVER, 1989, ISBN 9171927743, Sveriges Kyrkor (210, Del 1)

Kyrkobyggnader 1760-1860

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 4. Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland

HARD COVER, 1998, ISBN 9172090162, Sveriges Kyrkor (221, Del 4)

Kyrkogårdens hägn i det medeltida Sverige

Kyrkogårdens hägn i det medeltida Sverige

Om bogård, balk och stiglucka

By Jan Johansson

SOFT COVER, 1993, ISBN 9174022148, Antikvariskt arkiv (76)

SEK 127

Kyrkohistoria

Kyrkohistoria

Perspektiv på ett forskningsämne

By Anders Jarlert (red.)

SOFT COVER, 2009, ISBN 9789174023862, Konferenser (70)

KYRKORNA I STENÅSA OCH HALLTORP

By Iwar Anderson

SOFT COVER, 1960, ISBN 9789149255991, Antikvariskt arkiv (14)

Kyrkorummets brännpunkt

Kyrkorummets brännpunkt

Gränsen mellan kor och långhus i den svenska landskyrkan. Från romantik till nygotik

By Anna Nilsén

HARD COVER, 1991, ISBN 9174022172, Fristående monografier

Kyrkovetenskap som forskningsdisciplin

Kyrkovetenskap som forskningsdisciplin

By Sven-Åke Selander

SOFT COVER, 2001, ISBN 9174023128, Konferenser (52)

Källorna till Fredmans sånger och "Den Svenske Anacreon"

By Gunnar Hillbom

SOFT COVER, 1996, ISBN 9174022652, Filologiskt arkiv (38)

Königliche Kanzlei und Diplomatik in Schweden bis um 1250

By Jan Öberg

SOFT COVER, 1974, ISBN 9171921532, Filologiskt arkiv (19)

SEK 106