Listing by title

Performativity in literature

The Lund-Nanjing seminars

SEK 148

Perspectives on the Honours Systems

Proceedings of the symposiums Swedish and Russian Orders 1700-2000 & The Honour of Diplomacy

SEK 330

Pfennigmärkte und Währungslandschaften

Monetarisierungen im sächsisch-slawischen Grenzland ca. 965-1120

SEK 265

Philipp Melanchthon

und seine Rezeption in Skandinavien

SEK 138

Pierre Bullet

The Royal Architect

SEK 127

Platsens kulturella betydelse

Juridiken kring nationalstadsparken

SEK 135

Polish-Swedish Literary Contacts

A Symposium in Warsaw September 22-26 1986

SEK 127

Popular prints and imagery

Proceedings of an International Conference in Lund 2000

SEK 265

Prehistoric Graves as a Source of Information

Symposium at Kastlösa, Öland, May 21-23, 1992

SEK 212

Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri

Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 1400-1534

SEK 530

Prydnadssömmar under medeltiden

SEK 106

På spaning efter det förflutna

En historia om arkeologiskt fältarbete i Sverige 1600-1900

SEK 265