Listing by title

Dalarna

Venjans, Solleröns och Våmhus kyrkor

SEK 127

Dalarna

Kyrkorna i Mora

SEK 127

Dalarna

Lima och Transands kyrkor

SEK 127

Dalarne I:3

Falu domsagas södra tingslag

SEK 127

Dalarne II:1

Falun

SEK 127

Das Reliquiar mit der Krone. Das Reliquiar

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

SEK 138

Das Reliquiar mit der Krone. Tafeln

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

SEK 127

Dating in the Bronze Age

With special reference to Scandinavia

SEK 138

De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar

Jämte kortfattad redogörelse för slottets byggnadshistoria

SEK 138

Den akademiska läxan

Om föreläsningens historia

SEK 265

Den antika skevheten

Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige

SEK 233

Den engelska underrättelseverksamheten rörande Sverige under…

En studie i Londonkabinettets politiska spionage med särskild hänsyn tagen till åren 1770-1772

SEK 106

Den fristående akademiens verksamhet 1974-85

Skrift utgiven med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786

SEK 170

Den hotade idyllen

Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Finland och den lyriska intimismen

SEK 234

Den höviska kulturen i Norden

En konsthistorisk undersökning

SEK 233

Den litterära biografin

Symposium, avhållet i Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien den 18-19 februari 1988

SEK 138

Den senmedeltida penningen i Sverige

svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver

SEK 212

Den svenska Herkules

Studier i Stiernhielms diktning [2]

SEK 265

Der Runenstein von Rök

In Östergötland, Schweden

SEK 106

Die "Seligenstädter Lateinpädagogik". I

Eine illustrierte Lateingrammatik aus dem deutschen Frühhumanismus. Band 1, Einleitung

SEK 530

Die "Seligenstädter Lateinpädagogik". II

Eine illustrierte Lateingrammatik aus dem deutschen Frühhumanismus. Band 2: Faksimile

SEK 530

Die Altarschreine von Tjällmo und Järstad

Kritische Anmerkungen zur kunsthistorischen Methodik

SEK 106

Die Bronzezeit im Ostseegebiet

Ein Rapport der Kgl. Schwedischen Akademie der Literatur Geschichte und Altertumsforschung über das Julita-Symposium 1986

SEK 138

Die Deutschen Münzen des Fundes Von Burge 1, Ksp. Lummelunda,…

Ein beitrag zur ostfälischen münzgeschichte

SEK 265

Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden, 2

Die Härade Gärds, Albo, Järrestad, Ingelstad, Herrestad, Ljunits

SEK 138

Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands

Funde, Chronologie, Formenkunde

SEK 530

Die soziale Funktion der Gelegenheitsdichtung

Studien zur deutschsprachigen Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwischen 1613 und 1719

SEK 138

Die Vendelzeit Gotlands, I:1. Text

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

SEK 138

Die Vendelzeit Gotlands, II. Beilage

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

SEK 127

Die Vendelzeit Gotlands, II. Tafeln

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

SEK 530

Die Wikingerzeit Gotlands I

Abbildungen der Grabfunde

SEK 459

Die Wikingerzeit Gotlands II

Typentafeln

SEK 459

Die Wikingerzeit Gotlands IV:1-3 Katalog

Katalog

SEK 459

Die Wikingerzeit Gotlands IV:2

Katalog

SEK 318

Die Völkerwanderungszeit Gotlands

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien dargestellt

SEK 265

Die ältere Eisenzeit Gotlands

Nach den in Statens historiska museum, Stockholm, aufbewahrten Funden und Ausgrabungsberichten, vol. 2

SEK 233

Doktor Otto Smiths Münzensammlung

im Kgl. Münzkabinett, Stockholm, del 1

SEK 127

Dominus Episcopus

Medieval Bishops between Diocese and Court

SEK 235

Donationsfonder

Och andra fonder

SEK 191

Donationsfonder

och andra fonder

SEK 191

Dopfuntar i Statens Historiska Museum

Beskrivande grupperande förteckning med understöd av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets-akademien utgiven av konsthistoriska institutet vid Stockholms högskola genom Johnny Roosval

SEK 138

Dramatiken i Bröllops Besvärs Ihugkommelse

EN TIDSBILD OCH ETT TOLKNINGSFÖRSÖK

SEK 138

Drottning Margaretas gyllene kjortel

i Uppsala domkyrka

SEK 191