Listing by title

Rannsakningar efter antikviteter, band I

Uppland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Finland, Häfte I - Text

SEK 127

Rannsakningar efter antikviteter, band II

Södermanland, Närke, Värmland, Västergötland, Östergötland, Gotland, Häfte 1 - Text

SEK 127

Rannsakningar efter antikviteter, band III

Öland, Småland, Blekinge, Halland, Skåne, Häfte 1 - Text

SEK 233

Rannsakningar efter antikviteter. Ett symposium

Ett symposium om 1600-talets Sverige

SEK 265

Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet

Stockholmspressen och den högre förvaltningen under 1820-talet

SEK 235

Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet - cd-skiva

Stockholmspressen och den högre förvaltningen under 1820-talet

SEK 149

Regionala samband och cesurer

Mitt-Norden-symposium II

SEK 170

Religion in Everyday Life

Papers given at a symposium in Stockholm 1993

SEK 191

Resan till Världsstaden

Av OLOF VERELIUS

SEK 191

Research on Tropes

Proceedings of a symposium organized by the Royal Academy of Literature, History and Antiquities and the Corpus Troporum, Stockholm, June 1-3, 1981

SEK 127

Retabel und Altarschreine des 14. Jahrhunderts

Schwedische Altarausstattungen in ihrem europäischen Kontext

SEK 265

Revelaciones Book I

With Magister Mathias' prologue

SEK 212

Revelaciones Book VIII

Liber celestis imperatoris ad reges

SEK 212

Richard Wagner

Werk und Wirkungen. His Works and their Impact. A Wagner Symposium 2013

SEK 148

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Brev 1633, oktober-december, samt tillägg för hela året

SEK 138

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Carl Carlsson Gyldenhielms bref, Johan Skyttes bref, Pfalzgrefven Johan Casimirs bref, bihang

SEK 138

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Brev från andlige och lärde, första delen

SEK 138

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Hugo Grotii bref, 1633-1639

SEK 490

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Bref från Herman Wrangel, med flera generaler

SEK 138

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd.…

The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna II:13

SEK 265

Roma Abbey Church

in the Middle Ages

SEK 106

Roman Gold

And the Development of the Early Germanic Kingdoms

SEK 233

Rome in the Age of Bernini II

Vol. 2, From the election of Innocent X to the death of Innocent XI

SEK 265

Runor och runinskrifter

Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 september 1985

SEK 191

Rökstenen

Granskad och tolkad

SEK 106

Rökstenen, Läst och tydd

Runstenen vid Röks kyrka Lysings härad Östergötland

SEK 127