Listing by title

Ikonografiska studier

Framlagda vid det nordiska symposiet för ikonografiskt studium på Julita slott 1970

SEK 127

Images in History/History in Images

Towards an (audio)visual historiography

SEK 260

Imagines Sanctae Birgittae

The Earliest Illuminated Manuscripts and Panel Paintings Related to the Revelations of St. Birgitta of Sweden. Vol. I Text, Vol. II Plates

SEK 530

In Orientem

Svenskars färder och forskningar i den europeiska och asiatiska Orienten under 1700-talet

SEK 138

Ivan Engnell

En bibelforskares bana

SEK 240