Listing by title

1 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ä | Ö

MADONNAN I BÄCK OCH DEN ÄLDSTA MEDELTIDA TRÄSKULPTUREN I VÄSTERGÖTLAND

By Aron Andersson

SOFT COVER, 1963, Antikvariskt arkiv (22)

Maerten van Heeemskerck´s St. Lawrence Altar-piece in Linköping Cathedral

Studies in Its Manneristic Style

By Bengt Cnattingius

SOFT COVER, 1973, ISBN 9171920889, Antikvariskt arkiv (52)

Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn

Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn

Herresätet som byggnadsverk och spegelbild

By Lars Ljungström

HARD COVER, 2004, ISBN 9174023365, Antikvariska serien (44)

Magnus Granlund

En svensk bildhuggare på 1700-talet

By Ingrid Telhammer

SOFT COVER, 1995, ISBN 9174022555, Antikvariskt arkiv (78)

MAINT ORIGINE ET HISTOIRE D´UN MOT

By Gunnar Tilander

SOFT COVER, 1955, ISBN 9789149254307, Filologiskt arkiv (1)

SEK 191

Mead-halls of the Eastern Geats

Mead-halls of the Eastern Geats

Elite Settlements and Political Geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden

By Martin Rundkvist

HARD COVER, 2011, ISBN 9789174024050, Antikvariska serien (49)

Meaning and Interpretation

Meaning and Interpretation

By Dag Prawitz

SOFT COVER, 2002, ISBN 9174023217, Konferenser (55)

Medaljer och jetoner

Slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1753-1986

By Nils Ludvig Rasmusson, Lars O.

SOFT COVER, 1992, ISBN 9174022288, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 191

Medaljer och jetoner (1953)

slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien 1753-1953

By Nils Ludvig Rasmusson

SOFT COVER, 1953

SEK 170

Medelpad. 1

Medelpad. 1

Njurunda och Sköns tingslag samt Sundsvalls stad

By Henrik Cornell, Axel Rappe

SOFT COVER, 1929, Sveriges Kyrkor (30, Häfte 1)

Medelpad. 2

Medelpad. 2

Ljustorps, Indals samt Medelpads västra domsagas tingslag

By Henrik Cornell, Axel Rappe

SOFT COVER, 1939, Sveriges Kyrkor (47, Häfte 2)

Medeltida silverax från svenska och finska kyrkor

Mittelalterliche Silberähren aus Schwedischen und Finnländischen Kirchen

By Olle Källström

SOFT COVER, 1936

Medeltida träskulptur i Estland

By Sten Karling

SOFT COVER, 1946, Numrerade monografier (33)

Media and Political Culture in the Eighteenth Century

Media and Political Culture in the Eighteenth Century

By Marie-Christine Skuncke, Robert Darnton, Jean Sgard, John Brewer, Carla Hesse

SOFT COVER, 2005, ISBN 9174023446, Fristående monografier

Mediaeval Drinking Bowls of Silver Found in Sweden

By Aron Andersson

HARD COVER, 1983, ISBN 9174021214, Fristående monografier

Medieval book fragments in Sweden

Medieval book fragments in Sweden

By Jan Brunius

SOFT COVER, 2005, ISBN 9174023489, Konferenser (58)

Medieval Ironwork in Sweden Vol. I

Medieval Ironwork in Sweden Vol. I

By Lennart Karlsson

HARD COVER, 1988, ISBN 9174021923

SEK 265

Medieval Ironwork In Sweden Vol. II

Medieval Ironwork In Sweden Vol. II

By Lennart Karlsson

HARD COVER, 1988, ISBN 917402194X

SEK 300

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 1

Attitudes to the heritage

By Bengt Thordeman

SOFT COVER, 1964, Medieval wooden sculpture in Sweden

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 2

Romanesque and Gothic Sculpture

By Aron Andersson

SOFT COVER, 1966, Medieval wooden sculpture in Sweden

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 3

Late Medieval Sculpture

By Aron Andersson

SOFT COVER, 1980, ISBN 9174020919, Medieval wooden sculpture in Sweden

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 4

The Museum Collection, Catalogue

By Monica Rydbeck

SOFT COVER, 1975, ISBN 9171922210, Medieval wooden sculpture in Sweden

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 5

The Museum Collection, Plates

By Monica Rydbeck

SOFT COVER, 1964, Medieval wooden sculpture in Sweden

Mellan brons- och järnålder

ETT RIKT GRAVFYND OCH DESS DATERING MED KONVENTIONELL METOD OCH C14

By Erik Nylén

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920072, Antikvariskt arkiv (44)

Merovingian garnet jewellery

Emergence and social implications

By Birgit Arrhenius

HARD COVER, 1985, ISBN 9174021605, Fristående monografier

SEK 170

Mesolithische und frühneolithische Kulturen in Osteuropa und Westsibirien

By Richard Indreko

SOFT COVER, 1964, Antikvariska serien (13)

Minnet av Napoleon

Minnet av Napoleon

200 år efter Waterloo

By Lars Bondeson

SOFT COVER, 2015, ISBN 9789174024388, Kulturfastigheter (16)

Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden

Studien zu Form, Material und Technik

By Peter Tångeberg

HARD COVER, 1986, ISBN 917402177X, Fristående monografier

Mittelalterliche Stadtgrundrisse

Versuch einer Übersicht der Entwicklung in Deutschland und Frankreich

By Thomas Hall

SOFT COVER, 1980, ISBN 9174020587, Antikvariskt arkiv (66)

MYNT- OCH MEDALJSAMLARE INOM DET SVENSKA KUNGAHUSET

By Nils Ludvig Rasmusson

SOFT COVER, 1962, ISBN 9789149256448, Antikvariskt arkiv (20)

SEK 106

MÅLAREN PAUL HALLBERG I HUDIKSVALL OCH HANS NÜRNBERGSKA KOPPARSTYCKEN

By Bengt Rapp

SOFT COVER, 1968, Antikvariskt arkiv (34)

SEK 106

Människan i tekniksamhället. En bibliografi

Bibliografi

SOFT COVER, 1977, ISBN 9174020544, Konferenser (2)

Människan i tekniksamhället. Föredrag

Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 25-27 januari 1977

SOFT COVER, 1977, ISBN 9174020315, Konferenser (1)

Människan, kulturlandskapet och framtiden. En bibliografi

Bibliografi

By Arnold Renting

SOFT COVER, 1980, ISBN 9174021001, Konferenser (5)

Människan, kulturlandskapet och framtiden. Föredrag

Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 12-14 februari 1979

SOFT COVER, 1980, ISBN 9174020994, Konferenser (4)