Listing by title

1 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ä | Ö
Universitetsrankning och bibliometriska mätningar

Universitetsrankning och bibliometriska mätningar

Konsekvenser för forskning och kunskapsutveckling

By Göran Hermerén (red.), Kerstin Sahlin (red.), Nils-Eric Sahlin (red.), Ulrika Waaranperä (sammanst.)

SOFT COVER, 2011, ISBN 9789174024036, Konferenser (74)

Uppland I:2

Uppland I:2

Danderyds skeppslag, östra och västra delen

By Sven Brandel, Tord Olsson Nordberg

SOFT COVER, 1928, Sveriges Kyrkor (29, Band 1, häfte 2)

Uppland I:3

Uppland I:3

Värmdö skeppslag

By Sven Brandel, Erik O Johansson, Johnny Roosval

SOFT COVER, 1949, Sveriges Kyrkor (62, Band 1, häfte 3)

Uppland I:4

Uppland I:4

Åkers skeppslag

By Erik Vennberg, Erik Bohrn

SOFT COVER, 1950, Sveriges Kyrkor (64, Band 1, häfte 4)

Uppland II:2

Uppland II:2

Bro och Vätö skeppslag

By Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1940, Sveriges Kyrkor (50, Band 2, häfte 2)

Uppland II:3

Uppland II:3

Frötuna och Länna skeppslag

By Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1945, Sveriges Kyrkor (58, Band 2, häfte 3)

Uppland II:4

Uppland II:4

Frösåkers härad, norra delen

By Erik Bohrn, Armin Tuulse

SOFT COVER, 1955, Sveriges Kyrkor (74, Band 2, häfte 4)

Uppland II:5

Uppland II:5

Frösåkers härad, södra delen

By Erik Bohrn, Sigurd Curman, Armin Tuulse

SOFT COVER, 1956, Sveriges Kyrkor (75, Band 2, häfte 5)

Uppland III:1

Uppland III:1

Långhundra härad, norra delen

By Anders Billow

SOFT COVER, 1921, Sveriges Kyrkor (12, Band 3, häfte 1)

Uppland III:2

Uppland III:2

Långhundra härad, södra delen

By Anders Billow, Erik Bohrn, Armin Tuulse

SOFT COVER, 1952, Sveriges Kyrkor (67, Band 3, häfte 2)

Uppland III:3

Uppland III:3

Närdinghundra härad, västra delen

By Malte Erichs, Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1953, Sveriges Kyrkor (69, Band 3, häfte 3)

Uppland III:4

Uppland III:4

Närdinghundra härad, östra delen

By Malte Erichs, Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1953, Sveriges Kyrkor (70, Band 3, häfte 4)

Uppland IX:1

Uppland IX:1

Härkeberga kyrka. Trögds härad

By Bengt Ingmar Kilström

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (123, Band 9, häfte 1)

Uppland IX:2

Uppland IX:2

Litslena kyrka. Trögds härad

By Bengt Ingmar Kilström

SOFT COVER, 1969, Sveriges Kyrkor (127, Band 9, häfte 2)

Uppland V:1

Uppland V:1

Vallentuna härad, östra delen

By Ingegerd Henschen, Armin Tuulse

SOFT COVER, 1953, Sveriges Kyrkor (71, Band 5, häfte 1)

Uppland V:2

Uppland V:2

Vallentuna härad, västra delen

By Ingegerd Henschen, Armin Tuulse

SOFT COVER, 1954, Sveriges Kyrkor (72, Band 5, häfte 2)

Uppland V:3

Uppland V:3

Sjuhundra härad, sydvästra delen

By Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1956, Sveriges Kyrkor (78, Band 5, häfte 3)

Uppland V:4

Uppland V:4

Sjuhundra härad, nordöstra delen

By Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1958, Sveriges Kyrkor (80, Band 5, häfte 4)

Uppland V:5

Uppland V:5

Lyhundra härad, sydvästra delen

By Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1961, Sveriges Kyrkor (88, Band 5, häfte 5)

Uppland V:6

Uppland V:6

Estuna och Söderby-Karls kyrkor i Uppland

By Ingeborg Wilcke-Lindqvist

SOFT COVER, 1966, Sveriges Kyrkor (110, Band 5, häfte 6)

Uppland V:7

Uppland V:7

Lyhundra härad. Karls kyrkoruin

By Rune Norberg, Ingeborg Wilcke-Lindqvist

SOFT COVER, 1967, Sveriges Kyrkor (113, Band 5, häfte 7)

Uppland VI:1

Uppland VI:1

Färentuna härad, västra delen

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1954, Sveriges Kyrkor (73, Band 6, häfte 1)

Uppland VI:2

Uppland VI:2

Färentuna härad, mellersta delen

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1956, Sveriges Kyrkor (77, Band 6, häfte 2)

Uppland VI:3

Uppland VI:3

Färentuna härad, östra delen

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1956, Sveriges Kyrkor (79, Band 6, häfte 3)

Uppland VI:4

Uppland VI:4

Sollentuna härad, södra delen

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1958, Sveriges Kyrkor (81, Band 6, häfte 4)

Uppland VI:5

Uppland VI:5

Sollentuna härad, norra delen

By Gunilla Curman, Sigurd Curman

SOFT COVER, 1958, Sveriges Kyrkor (82, Band 6, häfte 5)

Uppland VII:1

Uppland VII:1

Bro härad

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1956, Sveriges Kyrkor (76, Band 7, häfte 1)

Uppland VII:2

Uppland VII:2

Kyrkor i Håbo härad. Södra delen

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1962, Sveriges Kyrkor (94, Band 7, häfte 2)

Uppland VII:3

Uppland VII:3

Kyrkor i Uppland. Håbo härad. Mellersta delen

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1963, Sveriges Kyrkor (98, Band 7, häfte 3)

Uppland VIII:1

Uppland VIII:1

Veckholms kyrka. Trögds härad

By Ingrid Rosell

SOFT COVER, 1974, ISBN 9171921451, Sveriges Kyrkor (155, Band 8, häfte 1)

Uppland X

Uppland X

Enköpings kyrkor

By Ann Catherine Bonnier

HARD COVER, 1984, ISBN 9171926259, Sveriges Kyrkor (195, Band 10)

Uppland XI:1

Uppland XI:1

Svinnegarns, Enköpings-Näs och Teda kyrkor i Uppland

By Ingrid Rosell

SOFT COVER, 1966, Sveriges Kyrkor (111, Band 11, häfte 1)

Uppland XI:2

Uppland XI:2

Tillinge kyrka. Åsunda härad

By Ingrid Rosell

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (121, Band 11, häfte 2)

Uppland XII:1

Uppland XII:1

Kulla och Hjälsta kyrkor

By Ann Catherine Bonnier, Robert Bennett

SOFT COVER, 1970, Sveriges Kyrkor (134, Band 12, häfte 1)

Uppland XII:2

Uppland XII:2

Fittja kyrka. Lagunda härad

By Ann Catherine Bonnier, Robert Bennett

SOFT COVER, 1971, Sveriges Kyrkor (140, Band 12, häfte 2)

Uppland XIII:1

Uppland XIII:1

Ulriksdals slottkapell

By Ingrid Rosell

SOFT COVER, 1976, ISBN 9174020382, Sveriges Kyrkor (167, Band 13, häfte 1)

Uppland XIII:2

Uppland XIII:2

Drottningholms slottskyrka

By Ingrid Rosell, Berit Wallenberg

SOFT COVER, 1977, ISBN 9174020501, Sveriges Kyrkor (174, Band 13, häfte 2)

Uppland XIII:3

Uppland XIII:3

Venngarns slottskapell

By Ingrid Rosell

HARD COVER, 1988, ISBN 9171927247, Sveriges Kyrkor (206, Band 13, häfte 3)

Upplands hällristningar

The rock carvings of Uppland, Sweden

By Einar Kjellén

SOFT COVER, 1976, ISBN 917402020X, Numrerade monografier (56)

Uppsala domkyrkas geometriska system

Sammanfattande redogörelse för en undersökning utförd 1949-1969

By Ragnar Hjorth

SOFT COVER, 1970, Numrerade monografier (49)

Uppsala Domkyrkas restaureringsfråga

Förslag, utredningar och yttranden

By Ingrid Swartling, Göran Söderström

SOFT COVER, 1968

SEK 106