Listing by title

1 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ä | Ö

Safe Guarding of Medieval Altarpieces and Wood Carvings in Churches and Museums

A conference in Stockholm May 28-30, 1980

By Aron Andersson, Peter Tångeberg

SOFT COVER, 1981, ISBN 9174021141, Konferenser (6)

Saint Birgitta, Syon and Vadstena

Saint Birgitta, Syon and Vadstena

Papers from a Symposium in Stockholm 4-6 October 2007

By Claes Gejrot (red.), Sara Risberg (red.), Mia Åkestam (red.)

SOFT COVER, 2010, ISBN 9789174023947, Konferenser (73)

Samhällsplanering och kulturminnesvård

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 28 mars 1985

SOFT COVER, 1986, ISBN 9174021737, Konferenser (14)

Scholarly journals between the past and the future

Scholarly journals between the past and the future

By Martin Rundkvist

SOFT COVER, 2007, ISBN 9789174023688, Konferenser (65)

Sejlruter i Adam af Bremens danske øverden

By Ove Jørgensen, Tore Nyberg

SOFT COVER, 1992, ISBN 9174022237, Antikvariskt arkiv (74)

Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf

Seen from Abroad - i utlandsperspektiv

By Louise Vinge

SOFT COVER, 1998, ISBN 917402289X, Konferenser (44)

SENGOTISKA VALV I ÖSTERGÖTLAND

By Åke Nisbeth

SOFT COVER, 1957, Antikvariskt arkiv (8)

SEK 106

Senmedeltida profant silversmide

By Carl R. af Ugglas

SOFT COVER, 1942, ISBN 9789149255625, Numrerade monografier (29)

Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor

Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor

Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser

By Christina Sandquist Öberg

HARD COVER, 2017, ISBN 9789174024548, Historiska serien (34)

Sigtuna Papers

Proceedings of the Sigtuna Symposium on Viking-age Coinage 1-4 June 1989

By Kenneth Jonsson, Brita Malmer

HARD COVER, 1990, ISBN 9171928049, Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia Repertis. Nova Series (6)

Silberne Abendmahlsgeräte in Schweden aus dem XIV. Jahrhundert

Katalog und Tafeln

By Aron Andersson

SOFT COVER, 1956, Numrerade monografier (40)

Skåne I:1

Skåne I:1

Kävlinge kyrkor i Harjagers härad

By Monica Rydbeck

SOFT COVER, 1932, Sveriges Kyrkor (38, Band 1, häfte 1 )

Skåne I:2

Skåne I:2

Barsebäcks och Hofterups kyrkor. Harjagers härad

By Rikard Holmberg, Elisabeth Hervius

SOFT COVER, 1972, Sveriges Kyrkor (144, Band 1, häfte 2)

Skåne I:3

Skåne I:3

Löddeköpinge och Högs kyrkor. Harjagers härad

By Anita Liepe, Ralph Edenhem

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920374, Sveriges Kyrkor (148, Band 1, häfte 3)

Skåne II:1

Skåne II:1

Kyrkor i Skåne. Luggude härad. Sydvästra delen

By Torsten Mårtensson

SOFT COVER, 1963, Sveriges Kyrkor (96, Band 2, häfte 1)

Skåne III:1

Skåne III:1

Kyrkorna i Vä. Gärds härad

By Henrik Græbe

SOFT COVER, 1971, Sveriges Kyrkor (139, Band 3, häfte 1)

Skånelaholm

Skånelaholm

Ett gods i Uppland

By Karin Sidén (red.)

HARD COVER, 2008, ISBN 9789174023763, Kulturfastigheter

Skånelaholms slott

En vägledning

By Karin Sidén

SOFT COVER, 1989, ISBN 9174022016

SEK 127

Skånes medeltida dopfuntar. Häfte 1-4

By Lars Tynell

SOFT COVER, 1913, Numrerade monografier (07)

SKÄLBYFYNDET

En boplatslämning från den yngre bronsåldern

By Andreas Oldeberg

SOFT COVER, 1960, ISBN 9789149255861, Antikvariskt arkiv (15)

Skärgård och örlog

Skärgård och örlog

Nedslag i Stockholms skärgårds tidiga historia

By Katarina Schoerner (red.)

SOFT COVER, 2009, ISBN 9789174023886, Konferenser (71)

Småland

Småland

Arby kyrka

By Karin Andersson, Otto Svennebring

HARD COVER, 1989, ISBN 9171927530, Sveriges Kyrkor (207)

Småland

Småland

Jäts kyrkor

By Anita Liepe

SOFT COVER, 1977, ISBN 9174020528, Sveriges Kyrkor (173, Band 5, häfte 2)

Småland I

Småland I

Jönköpings och Huskvarna kyrkor

By Erik O. Johanson, Gotthard Johansson

SOFT COVER, 1940, Sveriges Kyrkor (48, Band 1)

Småland II:1

Småland II:1

Kyrkorna i Sjösås. Uppvidinge härad

By Marian Ullén

SOFT COVER, 1967, Sveriges Kyrkor (114, Band 2, häfte 1)

Småland II:2

Småland II:2

Drevs och Hornaryds kyrkor. Uppvidinge härad

By Marian Ullén

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (120, Band 2, häfte 2)

Småland II:4

Småland II:4

Granhults och Nottebäcks kyrkor. Uppvidinge härad

By Marian Ullén

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920420, Sveriges Kyrkor (149, Band 2, häfte 4)

Småland III:1

Småland III:1

Kalmar slotts kyrkor

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (117, Band 3, häfte 1)

Småland III:2

Småland III:2

Kalmar Storkyrka

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1975, ISBN 917192146X, Sveriges Kyrkor (158, Band 3, häfte 2)

Småland III:3

Småland III:3

Gamla kyrkogården, Sankta Birgittas kyrka, Svartbrödraklostrets kyrka

By Martin Olsson, Rolf Näslund

SOFT COVER, 1975, ISBN 9174020242, Sveriges Kyrkor (162, Band 3, häfte 3)

Småland IV:1

Småland IV:1

Växjö domkyrka

By Evald Gustafsson, Marian Ullén

SOFT COVER, 1970, Sveriges Kyrkor (136, Band 4, häfte 1)

Småland IV:2

Småland IV:2

Växjö och Öjaby kyrkor

By Anita Liepe

SOFT COVER, 1971, Sveriges Kyrkor (143, Band 4, häfte 2)

Småland V:1

Småland V:1

Bergunda och Öja kyrkor. Kinnevalds härad

By Anita Liepe

SOFT COVER, 1970, Sveriges Kyrkor (138, Band 5, häfte 1)

Småland V:3

Småland V:3

Vederslöv och Dränningelanda

By Marian Ullén

HARD COVER, 1981, ISBN 9171924809, Sveriges Kyrkor (185, Band 5, häfte 3)

Småland VI:1

Småland VI:1

Åseda och Älghults kyrkor. Uppvidinge härad

By Anita Liepe, Marian Ullén

SOFT COVER, 1974, ISBN 9171921559, Sveriges Kyrkor (157, Band 6, häfte 1)

Småland VI:2

Småland VI:2

Lenhovda och Herråkra kyrkor

By Marian Ullén

SOFT COVER, 1977, ISBN 9174020234, Sveriges Kyrkor (171, Band 6, häfte 2)

SOME EXAMPLES OF MEDIEVAL GLAZED EARTHENWARE IN SWEDEN

By Kenneth James Barton

SOFT COVER, 1968, Antikvariskt arkiv (33)

Sorteringsschema för kärn- och skivyxor av flinta

By S. Andersson, C. Cullberg, K. Rex, J. Wigforss

SOFT COVER, 1975, ISBN 9171922059, Antikvariskt arkiv (58)

Spiritual and Ecclesiastical Biographies

Spiritual and Ecclesiastical Biographies

Research, Results, and Reading

By Anders Jarlert (red.)

SOFT COVER, 2017, ISBN 9789174024487, Konferenser (94)

Sprachlicher Kommentar zur lateinischen Didascalia apostolorum

Del 1

By Erik Tidner

SOFT COVER, 1938, Handlingar (45:1)

Språk och ordkonst i österled

Språk och ordkonst i österled

By Anders Jeffner (red.)

SOFT COVER, 2012, ISBN 9789174024142, Konferenser (79)

Språken i Sverige

Språken i Sverige

By Östen Dahl (red.), Lars-Erik Edlund (red.)

HARD COVER, 2010, ISBN 9789187760570

SEK 250

State and Minorities

State and Minorities

By Veniamin Alekseyev, Sven Lundkvist

SOFT COVER, 1997, ISBN 9174022679, Konferenser (39)

STENOGRAFINS BETYDELSE FÖR SENANTIKENS LITTERATUR

By Harald Hagendahl

SOFT COVER, 1971, ISBN 917192003X, Filologiskt arkiv (17)

Stensjö

Stensjö

En småländsk småbrukarby under förindustriell tid

By Birgitta Roeck Hansen (red.)

HARD COVER, 2008, ISBN 9789174023770, Kulturfastigheter

Stensjö by

Ett levande kulturminne

By Karl Alfred Gustawsson, Lars-Åke Kvarning

SOFT COVER, 1976, ISBN 9174020323, Fristående monografier

Stenåldersboplatsen vid Vivastemåla, Västrums socken, Småland

Del 7

By Axel Bagge

SOFT COVER, 1941, ISBN 9789149249549, Handlingar (37:7)

SEK 106

Stenåldersboplatserna vid Siretorp i Blekinge

By Axel Bagge, Knut Kjellmark

SOFT COVER, 1939, Numrerade monografier (26)

Stiernhielm 400 år

Stiernhielm 400 år

Föredrag vid internationellt symposium i Tartu 1998

By Stig Örjan Ohlsson, Bernt Olsson

SOFT COVER, 2000, ISBN 9174023063, Konferenser (50)

Stjernsund i Närke

Stjernsund i Närke

Slottet och godset

By Anders Åman

HARD COVER, 2002, ISBN 9174023225, Kulturfastigheter

Stjernsunds slott i Närke

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1990, ISBN 9174022091

SEK 106

Stockholm - Belgrade

Stockholm - Belgrade

Proceedings from the third Swedish-Serbian symposium in Stockholm, April 21-25, 2004

By Sven Gustavsson

SOFT COVER, 2007, ISBN 9174023624, Konferenser (63)

Stockholm I:1

Stockholm I:1

Storkyrkan 1. Församlingshistoria

By Johnny Rosvall

SOFT COVER, 1924, Sveriges Kyrkor (17, Band 1, häfte 1 )

Stockholm I:2

Stockholm I:2

Storkyrkan. 2. Byggnadshistoria

By Johnny Rosvall

SOFT COVER, 1927, Sveriges Kyrkor (24, Band 1, häfte 2)

Stockholm I:3

Stockholm I:3

Storkyrkan 3. Inredning och inventarier

By Johnny Rosvall, Gustaf Upmark, Agnes Branting

SOFT COVER, 1928, Sveriges Kyrkor (25, Band 1, häfte 3)

Stockholm II:1

Stockholm II:1

Riddarholmskyrkan. 1. Byggnadshistoria

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1928, Sveriges Kyrkor (28, Band 2, häfte 1)

Stockholm II:2

Stockholm II:2

Riddarholmskyrkan. 2. Fast inredning, inventarier och gravminnen

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1937, Sveriges Kyrkor (45, Band 2, häfte 2)

Stockholm IV:1

Stockholm IV:1

Jakobs kyrka. 1. Församlingshistoria

By Alice Quensel

SOFT COVER, 1928, Sveriges Kyrkor (26, Band 4, häfte 1)

Stockholm IX:1

Stockholm IX:1

Skeppsholmskyrkan

By Nils G. Wollin

SOFT COVER, 1942, Sveriges Kyrkor (53, Band 9, häfte 1)

Stockholm IX:2

Stockholm IX:2

Oscarskyrkan

By Krister Malmström

SOFT COVER, 1975, ISBN 9171922180, Sveriges Kyrkor (160, Band 9, häfte 2)

Stockholm IX:3

Stockholm IX:3

Hjorthagens kyrka

By Bengt O H Johansson, Marian Ullén

SOFT COVER, 1980, ISBN 9174020897, Sveriges Kyrkor (182, Band 9, häfte 3)

Stockholm V:1

Stockholm V:1

Adolf Fredriks kyrka

By Oscar Mannström

SOFT COVER, 1924, Sveriges Kyrkor (20, Band 5, häfte 1)

Stockholm V:2

Stockholm V:2

Gustav Vasa kyrka

By Samuel Hedlund

SOFT COVER, 1943, Sveriges Kyrkor (55, Band 5, häfte 2)

Stockholm V:3

Stockholm V:3

Matteus kyrka

By Erik Bohrn

SOFT COVER, 1946, Sveriges Kyrkor (60, Band 5, häfte 3)

Stockholm VI:1

Stockholm VI:1

Klara kyrka. 1. Församlingshistoria

By Nils Staf

SOFT COVER, 1927, Sveriges Kyrkor (23, Band 6, häfte 1)

Stockholm VI:2

Stockholm VI:2

Klara kyrka. 2. Konsthistoria

By Sven Brandel

SOFT COVER, 1928, Sveriges Kyrkor (27, Band 6, häfte 2)

Stockholm VII:1

Stockholm VII:1

Maria Magdalena kyrka

By Efraim Lundmark

SOFT COVER, 1934, Sveriges Kyrkor (41, Band 7, häfte 1)

Stockholm VII:2

Stockholm VII:2

Katarina kyrka

By Tord Oson Nordberg, Göran Axel-Nilsson

SOFT COVER, 1944, Sveriges Kyrkor (56, Band 7, häfte 2)

Stockholm VII:3

Stockholm VII:3

Sofia kyrka i Stockholm

By Ingrid Rosell

SOFT COVER, 1961, Sveriges Kyrkor (89, Band 7, häfte 3)

Stockholm VII:4

Stockholm VII:4

Högalids kyrka i Stockholm

By Tamás Sárkány

SOFT COVER, 1966, Sveriges Kyrkor (109, Band 7, häfte 4)

Stockholm VIII:1

Stockholm VIII:1

Bromma kyrka och Västerledskyrkan

By Sven Brandel, Samuel Hedlund, Per Olof Westlund

SOFT COVER, 1940, Sveriges Kyrkor (49, Band 8, häfte 1)

Stockholm VIII:2

Stockholm VIII:2

Spånga och Hässelby kyrkor

By Armin Tuulse, Gunnar Lindqvist

SOFT COVER, 1959, Sveriges Kyrkor (83, Band 8, häfte 2)

Stockholm VIII:3

Stockholm VIII:3

Brännkyrka, S. Sigrids och Enskede kyrkor i Stockholm

By Gunnar Lindqvist, Armin Tuulse

SOFT COVER, 1964, Sveriges Kyrkor (102, Band 8, häfte 3)

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården

Bebyggelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken

By Clas Tollin

HARD COVER, 2017, ISBN 9789174024531, Historiska serien (33)

Strängnäs domkyrkas medeltida korskrank

By Aron Andersson

SOFT COVER, 1976, ISBN 9174020129, Antikvariskt arkiv (63)

Studia Gotica

Die eisenzeitlichen Verbindungen zwischen Schweden und Südosteuropa: Vorträge beim Gotensymposion im Statens historiska museum, Stockholm 1970

By Ulf Erik Hagberg

SOFT COVER, 1972, Antikvariska serien (25)

Studier i det germanska adjektivets syntax

1, Partitiva adjektiv, en satsanalytisk undersökning, 61:2

By Gunnar Leijström

SOFT COVER, 1950, Handlingar (61:2)

Studier i Linköpings domkyrka

By Johnny Roosval

SOFT COVER, 1955, ISBN 9789149253829, Antikvariskt arkiv (3)

Studier i Linköpings domkyrkas byggnadshistoria

By Bengt Cnattingius

SOFT COVER, 1977, ISBN 917402048X, Antikvariska serien (29)

Studies on English place-names

Del 1

By Eilert Ekwall

SOFT COVER, 1936, ISBN 9789149252822, Handlingar (42:2)

SEK 106

Studiet av folkdiktningen i Finland intill slutet av 1700-talet

By AnnaMari Sarajas

SOFT COVER, 1982, ISBN 9174021443, Filologisk-filosofiska serien (19)

Sture Bolin

Sture Bolin

Historiker under andra världskriget

By Birgitta Odén

SOFT COVER, 2011, ISBN 9789174024029, Historiska serien (27)

Sweden - Serbia and Europe

Sweden - Serbia and Europe

Periphery or not?

By Thomas Lundén (red.)

SOFT COVER, 2014, ISBN 9789174024241, Konferenser (85)

Swedish-Polish Literary Contacts

By Nils Åke Nilsson

SOFT COVER, 1979, ISBN 9174020900, Konferenser (3)

Swedish-Polish Modernism

Swedish-Polish Modernism

Litterature - Language - Culture

By Malgorzata Anna Packalén, Sven Gustavsson

SOFT COVER, 2003, ISBN 9174023330, Konferenser (56)

Svensk antikforskning vid Medelhavet

Svensk antikforskning vid Medelhavet

Gustaf VI Adolf och fältarkeologi i historiskt perspektiv

By Frederick Whitling (red.)

SOFT COVER, 2014, ISBN 9789174024272, Konferenser (87)

Sverige med ryska resenärers ögon 1817-1913

By Aleksandr Kan

SOFT COVER, 1986, ISBN 9174021648, Historiskt arkiv (18)

SEK 127

Sverige och Petersburg

Vitterhetsakademiens symposium 27-28 april 1987

By Sten Carlsson, Nils Åke Nilsson

SOFT COVER, 1989, ISBN 9174021958, Konferenser (20)

Sveriges yttre politik 1664-1668

Vol. 1-2

By Birger Fahlborg

SOFT COVER, 1949, ISBN 9789149255847, Handlingar (68-69)

Sveriges yttre politik 1668-1672

Del 2

By Birger Fahlborg

SOFT COVER, 1961, Historiska serien (7)

Sylloge nummorum Graecorum, Sweden I

The collection of His late Majesty King Gustaf VI Adolf : the Fred Forbat collection

By Ulla Westermark

SOFT COVER, 1974, ISBN 9171921982, Sylloge nummorum Graecorum

SEK 138

Sylloge nummorum Graecorum, Sweden II, Part 1

The collection of the Royal Coin cabinet, National museum of monetary history, Stockholm, P. 1

By Ulla Westermark

SOFT COVER, 1976, ISBN 9174020099, Sylloge nummorum Graecorum

SEK 191

Sylloge nummorum Graecorum, Sweden II, Part 3

The collection of the Royal Coin Cabinet, National Museum of Monetary History

By Ulla Westermark, Harald Nilsson

HARD COVER, 1991, ISBN 9174022113, Sylloge nummorum Graecorum

Sylloge nummorum Graecorum. Sweden II, Part 2

The collection of the Royal Coin cabinet, National museum of monetary history, Stockholm, P. 2, Thrace-Euboia

By Ulla Westermark, Harald Nilsson

HARD COVER, 1980, ISBN 9174020692, Sylloge nummorum Graecorum

Södermanland

Södermanland

Kung Karls kyrka i Kungsör

By Ingrid Rosell

HARD COVER, 1992, ISBN 9171928642, Sveriges Kyrkor (214)

Södermanland

Södermanland

Jäders kyrka

By Barbro Flodin

HARD COVER, 1989, ISBN 9171927573, Sveriges Kyrkor (208)

Södermanland

Södermanland

Floda kyrka

By Robert Bennett

HARD COVER, 1988, ISBN 9171927336, Sveriges Kyrkor (205)

Södermanland 1:3

Södermanland 1:3

Strängnäs domkyrka 1:3, kalkmålningar

By Erik Bohrn, Åke Nisbeth

HARD COVER, 1982, ISBN 9171925082, Sveriges Kyrkor (189, Band 1, häfte 3)

Södermanland I:1

Södermanland I:1

Strängnäs domkyrka. 1. Medeltida byggnadshistoria

By Erik Bohrn, Sigurd Curman, Armin Tuulse

SOFT COVER, 1964, Sveriges Kyrkor (100, Band 1, häfte 1)

Södermanland I:2

Södermanland I:2

Strängnäs domkyrka. Nyare tiders byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen

By Erik Bohrn

SOFT COVER, 1968, Sveriges Kyrkor (124, Band 1, häfte 2)

Södermanland II:1

Södermanland II:1

Strängnäs domkyrka II:1. Strängnäs gravminnen

By Robert Bennett, Erik Bohrn

SOFT COVER, 1974, ISBN 9171921680, Sveriges Kyrkor (159, Band 2, häfte 1)

Södermanland II:2

Södermanland II:2

Strängnäs domkyrka. Inredning

By Aron Andersson, R Axel Unnerbäck

HARD COVER, 1978, ISBN 9174020862, Sveriges Kyrkor (176, Band 2, häfte 2)

Södermanland III:2

Södermanland III:2

Ösmo kyrka. Sotholms härad

By Robert Bennett

SOFT COVER, 1973, ISBN 9171921141, Sveriges Kyrkor (152, Band 3, häfte 2)

Södermanland V:1

Södermanland V:1

Eskilstuna-Fors kyrka

By Robert Bennett, Ralph Edenheim

SOFT COVER, 1976, ISBN 9174020366, Sveriges Kyrkor (168, Band 5, häfte 1)

Södermanland V:2

Södermanland V:2

Torshälla kyrka

By Robert Bennett

HARD COVER, 1981, ISBN 917192499X, Sveriges Kyrkor (187, Band 5, häfte 2)

Södermanland VI:1

Södermanland VI:1

Botkyrka kyrka. Svartlösa härad

By Robert Bennett

SOFT COVER, 1975, ISBN 9171922342, Sveriges Kyrkor (161, Band 4, häfte 1)