Listing by title

Olav den helige i medeltida bildkonst

Legendmotiv och attribut

SEK 265

Om Stilforskning

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 16-18 november 1982

SEK 138

Opera minora, vol. I

Regula Salvatoris

SEK 138

Opera minora, vol. II

Sermo Angelicvs

SEK 127

Opera minora, vol. III

Quattuor oraciones

SEK 138

Oscar Montelius 150 years

Proceedings of a Colloquium held in the Royal Academy of Letters History and Antiquities, Stockholm, 13 May 1993

SEK 127

Otto-Adelheid-Pfennige

Untersuchungen zu Münzen des 10./11. Jahrhunderts

SEK 212