Titelregister

Early Norrland 10

Archaeological Finds from Northern Sweden

127 kr

Early Norrland 11

Archaeological and palaeoecological studies in Medelpad, N. Sweden

170 kr

Early Norrland 5

Early Norrland 5, an archaeological and osteological study

191 kr

Early Norrland sites 3

A Study of a Cultural-historical Survey

138 kr

Efter femtio år: Aniara 1956-2006

Föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

148 kr

Efter westfaliska freden

Sveriges yttre politik 1650-1654

127 kr

Eketorp I

Fortification and settlement on Öland/Sweden. The monument

138 kr

Eketorp II

Fortification and Settlement on Öland/Sweden. The Setting

138 kr

Eketorp III

Den medeltida befästningen på Öland. Artefakterna

265 kr

Eketorp IV

Befestigung und Siedlung auf Öland/Schweden. Die Fauna

191 kr

Emaux Limousins en Suède

les châsses, les croix

127 kr

En norrländsk stenåldersboplats med skärvstensvall

Med osteologisk analys av Hans Sellstedt och Nils-Gustaf Gejvall

106 kr

En resa i tid och rum

Bland Kungl. Vitterhetsakademiens kulturfastigheter

106 kr

Engelbrektskrönikan

Tillkomsten och författaren

138 kr

Erik Lundberg

Arkitekturhistoriker, byggnadsminnesvårdare, trädgårds- och landskapsarkitekt

106 kr

Ett Eger-skåp på Skokloster

En ikonografisk studie

106 kr

Excavations at Helgö I

Report for 1954-1956

191 kr

Excavations at Helgö II

Report for 1957-1959

191 kr

Excavations at Helgö III

Report for 1960-1964

170 kr

Excavations at Helgö IV

Workshop, Part I

170 kr

Excavations at Helgö IX

Finds, Features and Functions

127 kr

Excavations at Helgö V:1

Workshop, Part II

138 kr

Excavations at Helgö VI

The Mälaren Area

127 kr

Excavations at Helgö VII

Glass - Iron - Clay

170 kr

Excavations at Helgö VIII

The Ancient Monument

127 kr

Excavations at Helgö X

Coins, Iron and Gold

170 kr

Excavations at Helgö XI

The holocene development of landscape and environment in the south-east Mälaren Valley, with special reference to Helgö

127 kr

Excavations at Helgö XII

Wilhelm Holmqvist - the Helgö scholar

138 kr

Excavations at Helgö XIV

Cemetery 118 and Building Group 7 and Cemetery 115

191 kr

Excavations at Helgö XV

Weapon Investigations: Helgö and the Swedish Hinterland

233 kr

Excavations at Helgö XVI

Exotic and Sacral Finds from Helgö

233 kr

Excavations at Helgö XVII

Workshop, Part III

265 kr

Excavations at Helgö XVIII

Conclusions and New Aspects

270 kr