Titelregister

1 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ä | Ö
La Linguistique dans tous les sens

La Linguistique dans tous les sens

Av Françoise Sullet-Nylander (red.), Hugues Engel (red.), Gunnel Engwall (red.)

HÄFTAD, 2013, ISBN 9789174024159, Konferenser (80)

La mort du roi Souvain

Le dix-neuvième conte du recueil intitulé Le tombel de Chartrose

Av Sven Sandqvist

HÄFTAD, 1985, ISBN 9174021567, Filologiskt arkiv (34)

La Suède et la Russie

Documents et matériaux 1809-1818

Av Seved Johnson, V. V. Dubin, V. V. Roginskij

INBUNDEN, 1985, ISBN 9174021729, Fristående monografier

L'accentuation des mots dans le vers latin du Moyen Age

Av Dag Norberg

HÄFTAD, 1985, ISBN 9174021540, Filologiskt arkiv (32)

Lappland I:1

Lappland I:1

Kiruna kyrka

Av Fredric Bedoire

HÄFTAD, 1973, ISBN 9171921133, Sveriges Kyrkor (153, Band 1, häfte 1)

127 kr

L'Archevêques ungdom

Hans studier i Rom och hans första verksamhet i Frankrike

Av Ragnar Josephson

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921362, Antikvariskt arkiv (56)

Lars Snickare och S. Olofskåpet i Värmdö kyrka

Av Anne Lidén

HÄFTAD, 1984, ISBN 9174021532, Antikvariskt arkiv (71)

127 kr

LATINETS ÖDEN I ÖSTER

Av Alf Lombard

HÄFTAD, 1967, Filologiskt arkiv (12)

Laurentius Petri Gothus

En svensk latinpoet från 1500-talet

Av Birger Bergh

HÄFTAD, 1973, ISBN 9171920498, Filologiskt arkiv (18)

LE LIVRE DE FAUCONNERIE DE JEAN DE FRANSIÈRES

L´AUTEUR ET SES SOURCES

Av Rolf Wistedt

HÄFTAD, 1967, Filologiskt arkiv (11)

Les vers latins iambiques et trochaïques au Moyen Age et leurs répliques rythmiques

Av Dag Norberg

HÄFTAD, 1988, ISBN 9174021893, Filologiskt arkiv (35)

Les volets peints des retables bruxellois conservés en Suède et le rayonnement de Colyn de Coter

Av Catheline Périer-D'Ieteren

HÄFTAD, 1984, ISBN 9174021435, Fristående monografier

Liber Ecclesiae Vallentunensis

Av Toni Schmid

HÄFTAD, 1945, ISBN 9197261017, Numrerade monografier (32)

Linköpings domkyrkas kor

Av Bengt Cnattingius

HÄFTAD, 1970, Antikvariska serien (22)

Linnétraditionen i svensk litteratur

Linnétraditionen i svensk litteratur

En kritisk översikt

Av Olof Dixelius

HÄFTAD, 2000, ISBN 9174023004, Filologiskt arkiv (42)

Litteraturens värde - Der wert der literatur

Litteraturens värde - Der wert der literatur

Av Antje Wischmann, Eva Hættner, Annegret Heitmann

HÄFTAD, 2006, ISBN 9174023594, Konferenser (62)

Liturgical Sequences in Medieval Manuscript Fragments in the Swedish National Archives

Liturgical Sequences in Medieval Manuscript Fragments in the Swedish National Archives

Repertorial Investigation, Inventory, and Reconstruction of the Sources

Av Gunilla Björkvall

INBUNDEN, 2015, ISBN 9789174024333, Historiska serien (31)

L'OEUVRE POÉTIQUE DE PAULIN D'AQUILÉE

Edition critique avec introduction et commentaire

Av Dag Norberg

HÄFTAD, 1979, ISBN 9174020927, Filologisk-filosofiska serien (18)