Titelregister

1 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ä | Ö
Dalarna

Dalarna

Kyrkorna i Mora

Av Mats Bergman

INBUNDEN, 1984, ISBN 9171926372, Sveriges Kyrkor (197)

Dalarna

Dalarna

Venjans, Solleröns och Våmhus kyrkor

Av Mats Bergman

INBUNDEN, 1989, ISBN 9171927786, Sveriges Kyrkor (211)

Dalarna

Dalarna

Lima och Transands kyrkor

Av Mats Bergman

INBUNDEN, 1988, ISBN 9171927581, Sveriges Kyrkor (204)

Dalarne I:3

Dalarne I:3

Falu domsagas södra tingslag

Av Gerda Boëtius

HÄFTAD, 1932, Sveriges Kyrkor (37, Band 1, häfte 3)

Dalarne II:1

Dalarne II:1

Falun

Av Gerda Boëthius

HÄFTAD, 1941, Sveriges Kyrkor (52, Band 2, häfte 1)

Das "Schöne Kruzifix" in Vadstena und Nussbaumholzskulpturen aus dem Deutschordensland

Av Peter Tångeberg

HÄFTAD, 1993, ISBN 917402230X, Antikvariskt arkiv (75)

127 kr

Das Bootgräberfeld von Tuna in Alsike

Uppland

Av Ture J. Arne

HÄFTAD, 1934, Numrerade monografier (20)

Das Grabfeld von Västerbjers auf Gotland

Av Mårten Stenberger, Elias Dahr, Henr. Munthe

HÄFTAD, 1943, ISBN 9149253999, Numrerade monografier (30)

Das Reliquiar mit der Krone. Das Reliquiar

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

Av Arpad Weixlgärtner

HÄFTAD, 1954, ISBN 9789149256004, Antikvariska serien (1)

Das Reliquiar mit der Krone. Tafeln

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

HÄFTAD, 1954, Antikvariska serien (1)

Das Runenhorn von Gallehus

Av Erik Rooth

HÄFTAD, 1984, ISBN 9174021451, Filologiskt arkiv (31)

106 kr

Dating in the Bronze Age

Dating in the Bronze Age

With special reference to Scandinavia

Av Oscar Montelius

HÄFTAD, 1986, ISBN 9174021826, Fristående monografier

De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar

Jämte kortfattad redogörelse för slottets byggnadshistoria

Av Martin Olsson

INBUNDEN, 1966, Fristående monografier

De stavlösa runornas tydning

Av Sven B. F. Jansson

HÄFTAD, 1983, ISBN 9174021311, Filologiskt arkiv (30)

106 kr

Den antika skevheten

Den antika skevheten

Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige

Av Bo Lindberg

HÄFTAD, 2006, ISBN 9174023616, Filologiskt arkiv (45)

Den fristående akademiens verksamhet 1974-85

Skrift utgiven med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786

INBUNDEN, 1986, ISBN 9174021710

Den hotade idyllen

Den hotade idyllen

Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Finland och den lyriska intimismen

Av Bengt Landgren

HÄFTAD, 2008, ISBN 9789174023794, Filologisk-filosofiska serien (22)

Den höviska kulturen i Norden

Den höviska kulturen i Norden

En konsthistorisk undersökning

Av Herman Bengtsson

INBUNDEN, 1999, ISBN 9174022970, Antikvariska serien (43)

Den litterära biografin

Symposium, avhållet i Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien den 18-19 februari 1988

Av Magnus von Platen

HÄFTAD, 1989, ISBN 9122013121

Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar

Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar

Av Evert Baudou

INBUNDEN, 2004, ISBN 917402342X, Fristående monografier

Den senmedeltida penningen i Sverige

svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver

Av Brita Malmer

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020978, Antikvariska serien (31)

Den svenska Herkules

Studier i Stiernhielms diktning [2]

Av Axel Friberg

HÄFTAD, 1945, Handlingar (61:1)

Den svenska stormaktstidens högadliga begravningsskick 1650-1700

Av Nils Lagerholm

HÄFTAD, 1965, Antikvariska serien (16)

Der grosse schwedische kataster in Livland 1681-1710

Del 1

Av Edgars Dunsdorfs

HÄFTAD, 1950, Handlingar (72:1)

Der grosse schwedische kataster in Livland 1681-1710

Kartenband [2]

Av Edgars Dunsdorfs

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171920587, Handlingar (72:2)

DER KERNBAU DES DOMS ZU STRÄNGNÄS UND SEIN UMKREIS

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1964, Antikvariskt arkiv (25)

Der Runenstein von Rök

In Östergötland, Schweden

Av Sophus Bugge

HÄFTAD, 1910, Fristående monografier

Der Sprachforscher "behind the looking-glass"

Av Björn Collinder

HÄFTAD, 1970, Filologiskt arkiv (16)

Die "Seligenstädter Lateinpädagogik". I

Eine illustrierte Lateingrammatik aus dem deutschen Frühhumanismus. Band 1, Einleitung

Av Monika Asztalos, Jan Öberg, Astrid Stedje, Birgit Stolt

INBUNDEN, 1989, ISBN 9174021974, Fristående monografier

Die "Seligenstädter Lateinpädagogik". II

Eine illustrierte Lateingrammatik aus dem deutschen Frühhumanismus. Band 2: Faksimile

Av Monika Asztalos, Jan Öberg, Astrid Stedje, Birgit Stolt

INBUNDEN, 1989, ISBN 9174021982, Fristående monografier

Die Altarschreine von Tjällmo und Järstad

Kritische Anmerkungen zur kunsthistorischen Methodik

Av Peter Tångeberg

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020935, Antikvariskt arkiv (68)

Die Bronzezeit im Ostseegebiet

Ein Rapport der Kgl. Schwedischen Akademie der Literatur Geschichte und Altertumsforschung über das Julita-Symposium 1986

Av B. Ambrosiani

HÄFTAD, 1989, ISBN 9174022032, Konferenser (22)

Die Deutschen Münzen des Fundes Von Burge 1, Ksp. Lummelunda, Gotland (tpq 1143)

Die Deutschen Münzen des Fundes Von Burge 1, Ksp. Lummelunda, Gotland (tpq 1143)

Ein beitrag zur ostfälischen münzgeschichte

Av Gert Hatz, Vera Hatz

INBUNDEN, 2001, ISBN 9174023160, Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia Repertis. Nova Series (16)

Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden, 1

Das Härad Villand

Av Axel Bagge, Lili Kaelas

HÄFTAD, 1950, Numrerade monografier (36:1)

Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden, 2

Die Härade Gärds, Albo, Järrestad, Ingelstad, Herrestad, Ljunits

Av Axel Bagge, Lili Kaelas

HÄFTAD, 1952, ISBN 9789149253973, Numrerade monografier (36:2)

Die Glasmalereien des Mittelalters in Skandinavien

Av Aron Andersson, Sigrid Marie Christie, Carl Axel Nordman, Aage Roussell

HÄFTAD, 1964, Corpus Vitrearum Medii Aevi. Skandinavien (01)

Die Grundlagen unserer älteren Eisenherstellung

Av Olof Arrhenius

HÄFTAD, 1959, Antikvariskt arkiv (13)

Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands

Funde, Chronologie, Formenkunde

Av Erik Nylén

HÄFTAD, 1956, Numrerade monografier (39)

Die königlich schwedische münze in Livland

Das münzwesen 1621-1710

Av Aleksandrs Platbarzdis

HÄFTAD, 1968, Antikvariska serien (20)

Die Ornamentik der Runensteine

Av Friedrich Plutzar

HÄFTAD, 1924, Handlingar (34:4)

Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit. 1, Text

Av Mårten Stenberger

HÄFTAD, 1958, Numrerade monografier (34:1)

265 kr

Die soziale Funktion der Gelegenheitsdichtung

Studien zur deutschsprachigen Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwischen 1613 und 1719

Av Jan Drees

HÄFTAD, 1986, ISBN 9174021788, Fristående monografier

Die Vendelzeit Gotlands, I:1. Text

Die Vendelzeit Gotlands, I:1. Text

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Av Birger Nerman

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020161, Numrerade monografier (55)

138 kr

Die Vendelzeit Gotlands, II. Beilage

Die Vendelzeit Gotlands, II. Beilage

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Av Birger Nerman

HÄFTAD, 1969, Numrerade monografier (48 B)

Die Vendelzeit Gotlands, II. Tafeln

Die Vendelzeit Gotlands, II. Tafeln

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Av Birger Nerman

HÄFTAD, 1969, Numrerade monografier (48 T)

Die Wikingerzeit Gotlands I

Die Wikingerzeit Gotlands I

Abbildungen der Grabfunde

Av Lena Thunmark-Nylén

HÄFTAD, 1995, ISBN 9174022415, Die Wikingerzeit Gotlands (1)

459 kr

Die Wikingerzeit Gotlands II

Die Wikingerzeit Gotlands II

Typentafeln

Av Lena Thunmark-Nylén

HÄFTAD, 1998, ISBN 9174022873, Die Wikingerzeit Gotlands (2)

459 kr

Die Wikingerzeit Gotlands III:1

Die Wikingerzeit Gotlands III:1

Text

Av Lena Thunmark-Nylén

HÄFTAD, 2006, ISBN 9174023543, Die Wikingerzeit Gotlands (3)

Die Wikingerzeit Gotlands III:1-2 Text

Die Wikingerzeit Gotlands III:1-2 Text

Text

Av Lena Thunmark-Nylén

HÄFTAD, 2006, ISBN 9174023543, Die Wikingerzeit Gotlands

Die Wikingerzeit Gotlands III:2

Die Wikingerzeit Gotlands III:2

Text

Av Lena Thunmark-Nylén

HÄFTAD, 2006, ISBN 9174023551, Die Wikingerzeit Gotlands (4)

Die Wikingerzeit Gotlands IV:1

Die Wikingerzeit Gotlands IV:1

Katalog

Av Lena Thunmark-Nylén

HÄFTAD, 2000, Die Wikingerzeit Gotlands (5)

Die Wikingerzeit Gotlands IV:1-3 Katalog

Die Wikingerzeit Gotlands IV:1-3 Katalog

Katalog

Av Lena Thunmark-Nylén

HÄFTAD, 2000, ISBN 9174023071, Die Wikingerzeit Gotlands

Die Wikingerzeit Gotlands IV:2

Die Wikingerzeit Gotlands IV:2

Katalog

Av Lena Thunmark-Nylén

HÄFTAD, 2000, ISBN 917402308X, Die Wikingerzeit Gotlands (6)

Die Wikingerzeit Gotlands IV:3

Die Wikingerzeit Gotlands IV:3

Katalog

Av Lena Thunmark-Nylén

HÄFTAD, 2000, ISBN 9174023098, Die Wikingerzeit Gotlands (7)

Die Völkerwanderungszeit Gotlands

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien dargestellt

Av Birger Nerman

HÄFTAD, 1935, Numrerade monografier (21)

Die Zunfthandwerker in Reval im siebzehnten Jahrhundert

Av Arnold Soom

HÄFTAD, 1971, Historiska serien (15)

Die ältere Eisenzeit Gotlands

Nach den in Statens historiska museum, Stockholm, aufbewahrten Funden und Ausgrabungsberichten, vol. 2

Av Oscar Almgren, Birger Nerman

HÄFTAD, 1923, Numrerade monografier (4:1-2)

Die ältere Metallzeit in Schweden I

54:1

Av Andreas Oldeberg

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921397, Numrerade monografier (54:1)

Doktor Otto Smiths Münzensammlung

im Kgl. Münzkabinett, Stockholm, del 1

Av Thore G. Appelgren

HÄFTAD, 1931, ISBN 9789149254406, Handlingar (38:1)

Donationsfonder

och andra fonder

HÄFTAD, 1979, ISBN 9174020676

191 kr

Donationsfonder

Och andra fonder

HÄFTAD, 1996, ISBN 9174022296, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

191 kr

Dopfuntar i Statens Historiska Museum

Beskrivande grupperande förteckning med understöd av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets-akademien utgiven av konsthistoriska institutet vid Stockholms högskola genom Johnny Roosval

Av Johnny Roosval

HÄFTAD, 1917, Fristående monografier

Dramatiken i Bröllops Besvärs Ihugkommelse

EN TIDSBILD OCH ETT TOLKNINGSFÖRSÖK

Av Agne Beijer

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921737, Filologisk-filosofiska serien (13)

Drottning Lovisa Ulrika & Vitterhetsakademien

Drottning Lovisa Ulrika & Vitterhetsakademien

Av Sten Åke Nilsson

INBUNDEN, 2003, ISBN 9174023306, Fristående monografier

Drottning Margaretas gyllene kjortel

Drottning Margaretas gyllene kjortel

i Uppsala domkyrka

Av Agnes Geijer, Anne Marie Franzén, Margareta Nockert

INBUNDEN, 1994, ISBN 9174022490, Fristående monografier