Titelregister

Universitetsrankning och bibliometriska mätningar

Konsekvenser för forskning och kunskapsutveckling

106 kr

Uppland I:2

Danderyds skeppslag, östra och västra delen

127 kr

Uppland I:3

Värmdö skeppslag

127 kr

Uppland I:4

Åkers skeppslag

127 kr

Uppland II:2

Bro och Vätö skeppslag

127 kr

Uppland II:3

Frötuna och Länna skeppslag

127 kr

Uppland II:4

Frösåkers härad, norra delen

127 kr

Uppland II:5

Frösåkers härad, södra delen

127 kr

Uppland III:1

Långhundra härad, norra delen

127 kr

Uppland III:2

Långhundra härad, södra delen

127 kr

Uppland III:3

Närdinghundra härad, västra delen

127 kr

Uppland III:4

Närdinghundra härad, östra delen

127 kr

Uppland IX:1

Härkeberga kyrka. Trögds härad

127 kr

Uppland IX:2

Litslena kyrka. Trögds härad

127 kr

Uppland V:1

Vallentuna härad, östra delen

127 kr

Uppland V:2

Vallentuna härad, västra delen

127 kr

Uppland V:3

Sjuhundra härad, sydvästra delen

127 kr

Uppland V:4

Sjuhundra härad, nordöstra delen

127 kr

Uppland V:5

Lyhundra härad, sydvästra delen

127 kr

Uppland V:6

Estuna och Söderby-Karls kyrkor i Uppland

127 kr

Uppland V:7

Lyhundra härad. Karls kyrkoruin

127 kr

Uppland VI:1

Färentuna härad, västra delen

127 kr

Uppland VI:2

Färentuna härad, mellersta delen

127 kr

Uppland VI:3

Färentuna härad, östra delen

127 kr

Uppland VI:4

Sollentuna härad, södra delen

127 kr

Uppland VI:5

Sollentuna härad, norra delen

127 kr

Uppland VII:1

Bro härad

127 kr

Uppland VII:2

Kyrkor i Håbo härad. Södra delen

127 kr

Uppland VII:3

Kyrkor i Uppland. Håbo härad. Mellersta delen

127 kr

Uppland VIII:1

Veckholms kyrka. Trögds härad

127 kr

Uppland X

Enköpings kyrkor

127 kr

Uppland XI:1

Svinnegarns, Enköpings-Näs och Teda kyrkor i Uppland

127 kr

Uppland XI:2

Tillinge kyrka. Åsunda härad

127 kr

Uppland XII:1

Kulla och Hjälsta kyrkor

127 kr

Uppland XII:2

Fittja kyrka. Lagunda härad

127 kr

Uppland XIII:1

Ulriksdals slottkapell

127 kr

Uppland XIII:2

Drottningholms slottskyrka

127 kr

Uppland XIII:3

Venngarns slottskapell

127 kr

Upplands hällristningar

The rock carvings of Uppland, Sweden

138 kr

Uppsala domkyrkas geometriska system

Sammanfattande redogörelse för en undersökning utförd 1949-1969

106 kr

Uppsala Domkyrkas restaureringsfråga

Förslag, utredningar och yttranden

106 kr