Titelregister

1 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ä | Ö
Universitetsrankning och bibliometriska mätningar

Universitetsrankning och bibliometriska mätningar

Konsekvenser för forskning och kunskapsutveckling

Av Göran Hermerén (red.), Kerstin Sahlin (red.), Nils-Eric Sahlin (red.), Ulrika Waaranperä (sammanst.)

HÄFTAD, 2011, ISBN 9789174024036, Konferenser (74)

Uppland I:2

Uppland I:2

Danderyds skeppslag, östra och västra delen

Av Sven Brandel, Tord Olsson Nordberg

HÄFTAD, 1928, Sveriges Kyrkor (29, Band 1, häfte 2)

Uppland I:3

Uppland I:3

Värmdö skeppslag

Av Sven Brandel, Erik O Johansson, Johnny Roosval

HÄFTAD, 1949, Sveriges Kyrkor (62, Band 1, häfte 3)

Uppland I:4

Uppland I:4

Åkers skeppslag

Av Erik Vennberg, Erik Bohrn

HÄFTAD, 1950, Sveriges Kyrkor (64, Band 1, häfte 4)

Uppland II:2

Uppland II:2

Bro och Vätö skeppslag

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1940, Sveriges Kyrkor (50, Band 2, häfte 2)

Uppland II:3

Uppland II:3

Frötuna och Länna skeppslag

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1945, Sveriges Kyrkor (58, Band 2, häfte 3)

Uppland II:4

Uppland II:4

Frösåkers härad, norra delen

Av Erik Bohrn, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1955, Sveriges Kyrkor (74, Band 2, häfte 4)

Uppland II:5

Uppland II:5

Frösåkers härad, södra delen

Av Erik Bohrn, Sigurd Curman, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1956, Sveriges Kyrkor (75, Band 2, häfte 5)

Uppland III:1

Uppland III:1

Långhundra härad, norra delen

Av Anders Billow

HÄFTAD, 1921, Sveriges Kyrkor (12, Band 3, häfte 1)

Uppland III:2

Uppland III:2

Långhundra härad, södra delen

Av Anders Billow, Erik Bohrn, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1952, Sveriges Kyrkor (67, Band 3, häfte 2)

Uppland III:3

Uppland III:3

Närdinghundra härad, västra delen

Av Malte Erichs, Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1953, Sveriges Kyrkor (69, Band 3, häfte 3)

Uppland III:4

Uppland III:4

Närdinghundra härad, östra delen

Av Malte Erichs, Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1953, Sveriges Kyrkor (70, Band 3, häfte 4)

Uppland IX:1

Uppland IX:1

Härkeberga kyrka. Trögds härad

Av Bengt Ingmar Kilström

HÄFTAD, 1968, Sveriges Kyrkor (123, Band 9, häfte 1)

Uppland IX:2

Uppland IX:2

Litslena kyrka. Trögds härad

Av Bengt Ingmar Kilström

HÄFTAD, 1969, Sveriges Kyrkor (127, Band 9, häfte 2)

Uppland V:1

Uppland V:1

Vallentuna härad, östra delen

Av Ingegerd Henschen, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1953, Sveriges Kyrkor (71, Band 5, häfte 1)

Uppland V:2

Uppland V:2

Vallentuna härad, västra delen

Av Ingegerd Henschen, Armin Tuulse

HÄFTAD, 1954, Sveriges Kyrkor (72, Band 5, häfte 2)

Uppland V:3

Uppland V:3

Sjuhundra härad, sydvästra delen

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1956, Sveriges Kyrkor (78, Band 5, häfte 3)

Uppland V:4

Uppland V:4

Sjuhundra härad, nordöstra delen

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1958, Sveriges Kyrkor (80, Band 5, häfte 4)

Uppland V:5

Uppland V:5

Lyhundra härad, sydvästra delen

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

HÄFTAD, 1961, Sveriges Kyrkor (88, Band 5, häfte 5)

Uppland V:6

Uppland V:6

Estuna och Söderby-Karls kyrkor i Uppland

Av Ingeborg Wilcke-Lindqvist

HÄFTAD, 1966, Sveriges Kyrkor (110, Band 5, häfte 6)

Uppland V:7

Uppland V:7

Lyhundra härad. Karls kyrkoruin

Av Rune Norberg, Ingeborg Wilcke-Lindqvist

HÄFTAD, 1967, Sveriges Kyrkor (113, Band 5, häfte 7)

Uppland VI:1

Uppland VI:1

Färentuna härad, västra delen

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1954, Sveriges Kyrkor (73, Band 6, häfte 1)

Uppland VI:2

Uppland VI:2

Färentuna härad, mellersta delen

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1956, Sveriges Kyrkor (77, Band 6, häfte 2)

Uppland VI:3

Uppland VI:3

Färentuna härad, östra delen

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1956, Sveriges Kyrkor (79, Band 6, häfte 3)

Uppland VI:4

Uppland VI:4

Sollentuna härad, södra delen

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1958, Sveriges Kyrkor (81, Band 6, häfte 4)

Uppland VI:5

Uppland VI:5

Sollentuna härad, norra delen

Av Gunilla Curman, Sigurd Curman

HÄFTAD, 1958, Sveriges Kyrkor (82, Band 6, häfte 5)

Uppland VII:1

Uppland VII:1

Bro härad

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1956, Sveriges Kyrkor (76, Band 7, häfte 1)

Uppland VII:2

Uppland VII:2

Kyrkor i Håbo härad. Södra delen

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1962, Sveriges Kyrkor (94, Band 7, häfte 2)

Uppland VII:3

Uppland VII:3

Kyrkor i Uppland. Håbo härad. Mellersta delen

Av Armin Tuulse

HÄFTAD, 1963, Sveriges Kyrkor (98, Band 7, häfte 3)

Uppland VIII:1

Uppland VIII:1

Veckholms kyrka. Trögds härad

Av Ingrid Rosell

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921451, Sveriges Kyrkor (155, Band 8, häfte 1)

Uppland X

Uppland X

Enköpings kyrkor

Av Ann Catherine Bonnier

INBUNDEN, 1984, ISBN 9171926259, Sveriges Kyrkor (195, Band 10)

Uppland XI:1

Uppland XI:1

Svinnegarns, Enköpings-Näs och Teda kyrkor i Uppland

Av Ingrid Rosell

HÄFTAD, 1966, Sveriges Kyrkor (111, Band 11, häfte 1)

Uppland XI:2

Uppland XI:2

Tillinge kyrka. Åsunda härad

Av Ingrid Rosell

HÄFTAD, 1968, Sveriges Kyrkor (121, Band 11, häfte 2)

Uppland XII:1

Uppland XII:1

Kulla och Hjälsta kyrkor

Av Ann Catherine Bonnier, Robert Bennett

HÄFTAD, 1970, Sveriges Kyrkor (134, Band 12, häfte 1)

Uppland XII:2

Uppland XII:2

Fittja kyrka. Lagunda härad

Av Ann Catherine Bonnier, Robert Bennett

HÄFTAD, 1971, Sveriges Kyrkor (140, Band 12, häfte 2)

Uppland XIII:1

Uppland XIII:1

Ulriksdals slottkapell

Av Ingrid Rosell

HÄFTAD, 1976, ISBN 9174020382, Sveriges Kyrkor (167, Band 13, häfte 1)

Uppland XIII:2

Uppland XIII:2

Drottningholms slottskyrka

Av Ingrid Rosell, Berit Wallenberg

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020501, Sveriges Kyrkor (174, Band 13, häfte 2)

Uppland XIII:3

Uppland XIII:3

Venngarns slottskapell

Av Ingrid Rosell

INBUNDEN, 1988, ISBN 9171927247, Sveriges Kyrkor (206, Band 13, häfte 3)

Upplands hällristningar

The rock carvings of Uppland, Sweden

Av Einar Kjellén

HÄFTAD, 1976, ISBN 917402020X, Numrerade monografier (56)

Uppsala domkyrkas geometriska system

Sammanfattande redogörelse för en undersökning utförd 1949-1969

Av Ragnar Hjorth

HÄFTAD, 1970, Numrerade monografier (49)

Uppsala Domkyrkas restaureringsfråga

Förslag, utredningar och yttranden

Av Ingrid Swartling, Göran Söderström

HÄFTAD, 1968

106 kr