Titelregister

Ikonografiska studier

Framlagda vid det nordiska symposiet för ikonografiskt studium på Julita slott 1970

127 kr

Imagines Sanctae Birgittae

The Earliest Illuminated Manuscripts and Panel Paintings Related to the Revelations of St. Birgitta of Sweden. Vol. I Text, Vol. II Plates

530 kr

In Orientem

Svenskars färder och forskningar i den europeiska och asiatiska Orienten under 1700-talet

138 kr