Titelregister

Rannsakningar efter antikviteter, band I

Uppland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Finland, Häfte I - Text

127 kr

Rannsakningar efter antikviteter, band II

Södermanland, Närke, Värmland, Västergötland, Östergötland, Gotland, Häfte 1 - Text

127 kr

Rannsakningar efter antikviteter, band III

Öland, Småland, Blekinge, Halland, Skåne, Häfte 1 - Text

233 kr

Rannsakningar efter antikviteter. Ett symposium

Ett symposium om 1600-talets Sverige

265 kr

Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet

Stockholmspressen och den högre förvaltningen under 1820-talet

235 kr

Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet - cd-skiva

Stockholmspressen och den högre förvaltningen under 1820-talet

149 kr

Regionala samband och cesurer

Mitt-Norden-symposium II

170 kr

Religion in Everyday Life

Papers given at a symposium in Stockholm 1993

191 kr

Resan till Världsstaden

Av OLOF VERELIUS

191 kr

Research on Tropes

Proceedings of a symposium organized by the Royal Academy of Literature, History and Antiquities and the Corpus Troporum, Stockholm, June 1-3, 1981

127 kr

Retabel und Altarschreine des 14. Jahrhunderts

Schwedische Altarausstattungen in ihrem europäischen Kontext

265 kr

Revelaciones Book I

With Magister Mathias' prologue

212 kr

Revelaciones Book VIII

Liber celestis imperatoris ad reges

212 kr

Richard Wagner

Werk und Wirkungen. His Works and their Impact. A Wagner Symposium 2013

148 kr

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Brev 1633, oktober-december, samt tillägg för hela året

138 kr

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Carl Carlsson Gyldenhielms bref, Johan Skyttes bref, Pfalzgrefven Johan Casimirs bref, bihang

138 kr

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Brev från andlige och lärde, första delen

138 kr

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd.…

Bref från Herman Wrangel, med flera generaler

138 kr

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd.…

The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna II:13

265 kr

Roma Abbey Church

in the Middle Ages

106 kr

Roman Gold

And the Development of the Early Germanic Kingdoms

233 kr

Rome in the Age of Bernini II

Vol. 2, From the election of Innocent X to the death of Innocent XI

265 kr

Runor och runinskrifter

Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 september 1985

191 kr

Rökstenen

Granskad och tolkad

106 kr

Rökstenen, Läst och tydd

Runstenen vid Röks kyrka Lysings härad Östergötland

127 kr