Titelregister

Olav den helige i medeltida bildkonst

Legendmotiv och attribut

265 kr

Om Stilforskning

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 16-18 november 1982

138 kr

Opera minora, vol. I

Regula Salvatoris

138 kr

Opera minora, vol. II

Sermo Angelicvs

127 kr

Opera minora, vol. III

Quattuor oraciones

138 kr

Oscar Montelius 150 years

Proceedings of a Colloquium held in the Royal Academy of Letters History and Antiquities, Stockholm, 13 May 1993

127 kr

Otto-Adelheid-Pfennige

Untersuchungen zu Münzen des 10./11. Jahrhunderts

212 kr