Titelregister

Performativity in literature

The Lund-Nanjing seminars

148 kr

Perspectives on the Honours Systems

Proceedings of the symposiums Swedish and Russian Orders 1700-2000 & The Honour of Diplomacy

330 kr

Pfennigmärkte und Währungslandschaften

Monetarisierungen im sächsisch-slawischen Grenzland ca. 965-1120

265 kr

Philipp Melanchthon

und seine Rezeption in Skandinavien

138 kr

Pierre Bullet

The Royal Architect

127 kr

Platsens kulturella betydelse

Juridiken kring nationalstadsparken

135 kr

Polish-Swedish Literary Contacts

A Symposium in Warsaw September 22-26 1986

127 kr

Popular prints and imagery

Proceedings of an International Conference in Lund 2000

265 kr

Prehistoric Graves as a Source of Information

Symposium at Kastlösa, Öland, May 21-23, 1992

212 kr

Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri

Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 1400-1534

530 kr

På spaning efter det förflutna

En historia om arkeologiskt fältarbete i Sverige 1600-1900

265 kr