Titelregister

Kajorna i det bevakade tornet

Studenten J. L. Runebergs satir över vicekansler J. F. Aminoff och ärkebiskop J. Tengström versus A. I. Arwidsson

138 kr

Kalmar slotts historia. II A

Tiden från 1300-talets mitt till 1611

530 kr

Kalmar slotts historia. II B

Register och planscher

127 kr

Kalmar Slotts historia. III

Tiden från 1613 till 1941

530 kr

Kan man leva på en ödegård?

Huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland

235 kr

Karl Knutsson i Preussen 1457-1464

Ett inslag i Östersjöområdets historia under det 13-åriga krigets tid, Del 2

127 kr

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, II

Dess förhistoria och historia II

265 kr

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, III

Dess förhistoria och historia III

265 kr

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, IV

Dess förhistoria och historia IV

265 kr

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, V

Dess förhistoria och historia V

265 kr

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, VI

Dess förhistoria och historia VI

265 kr

Klassisk filologi i Sverige

Reflexioner, riktningar, översättningar, öden

148 kr

Knutsgillena i det medeltida Sverige

Kring kulturen av de nordiska helgonkungarna

127 kr

Kok Bok

Ulrika Eleonora Muncks receptsamling på Skånelaholm

250 kr

Konsten och det nationella

Essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950

235 kr

Konsterna och själen

Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv

233 kr

Kulturminnesvård i efterkrigstid

med Riksantikvarieämbetet i centrum

235 kr

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

En studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar

364 kr

Kultursamanhengar i Midt-Norden

Tverrfagleg symposium for doktorgradsstudentar og forskarar

191 kr

Kyrka af träd

Kyrkobyggande under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige

127 kr

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 2. Småland och Öland

127 kr

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 3. Övre Norrland

127 kr

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 1. Skåne och Blekinge

127 kr

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 4. Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland

127 kr

Kyrkogårdens hägn i det medeltida Sverige

Om bogård, balk och stiglucka

127 kr

Kyrkohistoria

Perspektiv på ett forskningsämne

148 kr

Kyrkorummets brännpunkt

Gränsen mellan kor och långhus i den svenska landskyrkan. Från romantik till nygotik

212 kr