Titelregister

1 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ä | Ö
Kajorna i det bevakade tornet

Kajorna i det bevakade tornet

Studenten J. L. Runebergs satir över vicekansler J. F. Aminoff och ärkebiskop J. Tengström versus A. I. Arwidsson

Av Johan Wrede

HÄFTAD, 2004, ISBN 9174023381, Filologiskt arkiv (44)

Kalenderstickan från Lödöse

Av Elisabeth Svärdström

HÄFTAD, 1963, Antikvariskt arkiv (21)

Kalmar recess 1483

Av Gottfrid Carlsson

HÄFTAD, 1955, ISBN 9789149256370, Historiskt arkiv (3)

106 kr

Kalmar slotts historia. II A

Tiden från 1300-talets mitt till 1611

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1961, Numrerade monografier (31:IIA)

Kalmar slotts historia. II B

Register och planscher

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1961, Numrerade monografier (31:IIB)

Kalmar Slotts historia. III

Tiden från 1613 till 1941

Av Martin Olsson

HÄFTAD, 1965, Numrerade monografier (31:III)

Kan man leva på en ödegård?

Kan man leva på en ödegård?

Huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland

Av Hans Andersson (red.), Mats Widgren (red.)

INBUNDEN, 2016, ISBN 9789174024456, Antikvariska serien (53)

Karl IX och driftsorganisationen vid Stora Kopparberget

Av Bertil Boethius

HÄFTAD, 1957, ISBN 9789149251467, Historiskt arkiv (6)

106 kr

Karl Knutsson i Preussen 1457-1464

Ett inslag i Östersjöområdets historia under det 13-åriga krigets tid, Del 2

Av Kjell Kumlien

HÄFTAD, 1940, ISBN 9789149255700, Handlingar (46:2)

127 kr

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, II

Dess förhistoria och historia II

Av Henrik Schück

HÄFTAD, 1933

265 kr

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, III

Dess förhistoria och historia III

Av Henrik Schück

HÄFTAD, 1933

265 kr

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, IV

Dess förhistoria och historia IV

Av Henrik Schück

HÄFTAD, 1935

265 kr

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, V

Dess förhistoria och historia V

Av Henrik Schück

HÄFTAD, 1936

265 kr

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, VI

Dess förhistoria och historia VI

Av Henrik Schück

HÄFTAD, 1943

265 kr

Kirche und Kloster von Santo Domingo in der Stadt Mexico

Av Heinrich Berlin-Neubart

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921354, Antikvariskt arkiv (55)

Klassisk filologi i Sverige

Klassisk filologi i Sverige

Reflexioner, riktningar, översättningar, öden

Av Eric Cullhed (red.), Bo Lindberg (red.)

HÄFTAD, 2015, ISBN 9789174024395, Konferenser (89)

Knutsgillena i det medeltida Sverige

Kring kulturen av de nordiska helgonkungarna

Av Curt Wallin

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020064, Historiskt arkiv (16)

Konsten och det nationella

Konsten och det nationella

Essäer om konsthistoria i Europa 1850-1950

Av Martin Olin (red.)

HÄFTAD, 2013, ISBN 9789174024074, Konferenser (76)

Konsterna och själen

Konsterna och själen

Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv

Av Göran Hermerén, Sören Halldén, Lars-Olof Åhlberg, Sven Sandström

HÄFTAD, 2006, ISBN 9174023578, Konferenser (61)

Konung Oscar I:s politik under Krimkriget

Av Carl Hallendorff

HÄFTAD, 1930, Handlingar (41:2)

Kormaks saga

Kormaks saga

Av Ingegerd Fries

HÄFTAD, 2008, ISBN 9789174023787, Filologiskt arkiv (48)

Kring källorna till Bellmans ungdomsdiktning

Av Gunnar Hillbom

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020951, Filologiskt arkiv (23)

106 kr

Kring källorna till Fredmans epistlar

Av Gunnar Hillbom

HÄFTAD, 1991, ISBN 9174022164, Filologiskt arkiv (36)

Kristusbilden i Danderyd och de äldsta uppländska triumfkrucifixen

Av Aron Andersson

HÄFTAD, 1958, ISBN 9789149253812, Antikvariskt arkiv (11)

Kultur och natur i Gråborg och Borgs by på Öland

Kultur och natur i Gråborg och Borgs by på Öland

Av Eje Rosén

HÄFTAD, 2005, ISBN 9174023519

Kulturminnesvård i efterkrigstid

Kulturminnesvård i efterkrigstid

med Riksantikvarieämbetet i centrum

Av Margareta Biörnstad

INBUNDEN, 2015, ISBN 9789174024296, Antikvariska serien (51)

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

En studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar

Av Margareta Biörnstad

INBUNDEN, 2006, ISBN 9174023632, Fristående monografier

Kulturmotsättningar i Danmarks stenålder

Del 4

Av Nils Åberg

HÄFTAD, 1937, ISBN 9789149251528, Handlingar (42:4)

Kultursamanhengar i Midt-Norden

Kultursamanhengar i Midt-Norden

Tverrfagleg symposium for doktorgradsstudentar og forskarar

Av Steinar Supphellen

HÄFTAD, 1997, ISBN 9174022709, Konferenser (38)

Kyrka af träd

Kyrka af träd

Kyrkobyggande under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige

Av Ingrid Sjöström (red.), Marja Terttu Knapas, Ola Storsletten

INBUNDEN, 2000, ISBN 9172091886, Övrig utgivning

Kyrkan i landskapet

Kyrkan i landskapet

Av Ulf Sporrong (red.)

INBUNDEN, 2015, ISBN 9789174024326, Historiska serien (30)

Kyrkobygge och kungamakt i Östergötland

Av Gunnar Redelius

HÄFTAD, 1972, ISBN 917192020X, Antikvariskt arkiv (45)

106 kr

Kyrkobyggnad och kyrkorum

Kyrkobyggnad och kyrkorum

Forskningsfrågor

Av Jan von Bonsdorff (red.), Ingmar Brohed (red.), Anders Jarlert (red.)

HÄFTAD, 2017, ISBN 9789174024401, Konferenser (90)

Kyrkobyggnader 1760-1860

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 2. Småland och Öland

INBUNDEN, 1993, ISBN 9171928219, Sveriges Kyrkor (216, Del 2)

Kyrkobyggnader 1760-1860

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 3. Övre Norrland

INBUNDEN, 1993, ISBN 9171928863, Sveriges Kyrkor (217, Del 3)

Kyrkobyggnader 1760-1860

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 4. Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland

INBUNDEN, 1998, ISBN 9172090162, Sveriges Kyrkor (221, Del 4)

Kyrkobyggnader 1760-1860

Kyrkobyggnader 1760-1860

Del 1. Skåne och Blekinge

INBUNDEN, 1989, ISBN 9171927743, Sveriges Kyrkor (210, Del 1)

Kyrkogårdens hägn i det medeltida Sverige

Kyrkogårdens hägn i det medeltida Sverige

Om bogård, balk och stiglucka

Av Jan Johansson

HÄFTAD, 1993, ISBN 9174022148, Antikvariskt arkiv (76)

127 kr

Kyrkohistoria

Kyrkohistoria

Perspektiv på ett forskningsämne

Av Anders Jarlert (red.)

HÄFTAD, 2009, ISBN 9789174023862, Konferenser (70)

KYRKORNA I STENÅSA OCH HALLTORP

Av Iwar Anderson

HÄFTAD, 1960, ISBN 9789149255991, Antikvariskt arkiv (14)

Kyrkorummets brännpunkt

Kyrkorummets brännpunkt

Gränsen mellan kor och långhus i den svenska landskyrkan. Från romantik till nygotik

Av Anna Nilsén

INBUNDEN, 1991, ISBN 9174022172, Fristående monografier

Kyrkovetenskap som forskningsdisciplin

Kyrkovetenskap som forskningsdisciplin

Av Sven-Åke Selander

HÄFTAD, 2001, ISBN 9174023128, Konferenser (52)

Källorna till Fredmans sånger och "Den Svenske Anacreon"

Av Gunnar Hillbom

HÄFTAD, 1996, ISBN 9174022652, Filologiskt arkiv (38)

Königliche Kanzlei und Diplomatik in Schweden bis um 1250

Av Jan Öberg

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921532, Filologiskt arkiv (19)

106 kr