Serier

Antikvariska serien

Antikvariskt arkiv

Asiatica Suecana : early 18th century documents and studies

Birka

Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia Repertis. Nova Series

Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt

Corpus Vasorum Antiquorum

Corpus Vitrearum Medii Aevi. Skandinavien

Die Wikingerzeit Gotlands

Early Norrland

Eketorp

Excavations at Helgö

Filologisk-filosofiska serien

Filologiskt arkiv

Fristående monografier

Handlingar

Historiska serien

Historiskt arkiv

Konferenser

Kulturfastigheter

Medieval wooden sculpture in Sweden

Numrerade monografier

Nya svenska kyrkor

Rannsakningar efter antikviteter

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2

Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Ser. 2, Latinska skrifter

Sancta Birgitta

Slavica Suecana, Series A - Publications

Slavica Suecana, Series B

Studier till Sveriges Kyrkor

Sveriges Kyrkor

Sylloge nummorum Graecorum

The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

Vallentuna kulturnämnds skriftserie

Årsbok

Övrig utgivning